Quy tắc mới: cư dân ở 9 tiểu bang sẽ cần hộ chiếu cho chuyến bay nội địa vào năm 2018

Ngày 16 tháng 10 năm 2017           —

Khi đi du lịch, tốt nhất là lên kế hoạch trước, khi nào bạn có thể. Bạn có thể không cần một hộ chiếu vì bạn không đi du lịch bên ngoài nước Mỹ. Nhưng có sự thay đổi vào đầu năm 2018, cư dân ở 9 tiểu bang cần hộ chiếu cho bất kỳ các chuyến bay thương mại nào, dù là quốc tế hay trong nước.

Một nhân viên của Transportation Security Administration (TSA). Một quy tắc mới sẽ yêu cầu cư dân của một số tiểu bang Hoa Kỳ phải vượt qua bằng lái xe tiêu chuẩn. Thời kỳ ân hạn sẽ áp dụng cho đến ngày 22 tháng 1 năm 2018 (Photo: Spencer Platt / Getty Images)

Đạo luật Real ID năm 2005 cho biết, ID do 9 tiểu bang sau đây cấp, không đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu của chính phủ liên bang:

• Kentucky
• Maine
• Minnesota
• Missouri
• Montana
• Oklahoma
• Pennsylvania
•South Carolina
• Washington

Theo báo cáo của Travel and Leisure, vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, cư dân của 9 tiểu bang có tên trên danh sách, khi đi du lịch sẽ không cho phép lên máy bay, với bằng lái xe do các tiểu bang nầy cấp. Để thông qua các trạm kiểm soát an ninh của TSA, cần phải có giấy tờ tùy thân khác như: hộ chiếu hoặc thẻ thường trú / thẻ xanh hoặc ID quân sự.

Trở lại vào tháng 12, đã có thông báo, bảng điều luật mới sẽ được đặt quanh các trạm kiểm soát an ninh tại sân bay để nhắc nhở du khách về những gì sẽ xảy ra. Chỉ còn một vài tháng, Đạo luật Real ID sẻ có hiệu lực và ngay bây giờ là lúc bạn xin hộ chiếu của bạn nếu luật đòi hỏi .

Một số tiểu bang đã bắt đầu làm việc với việc cung cấp ID được liên bang chấp thuận và sẽ không phải có hộ chiếu cho các chuyến bay trong nội địa. Kiểm tra với văn phòng chính phủ địa phương của bạn để xem nếu có một loại ID khác có thể áp dụng cho bạn.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, việc thi hành luật mới tại 9 tiểu bang này sẽ có hiệu lực và đến năm 2020, thậm chí nhiều người sẽ phải xin hộ chiếu, như được xác nhận bởi trang web chính thức của TSA.

Điều này có nghĩa là nếu bạn đự định chuyến bay trong nước và bạn có ID do một trong 9 tiểu bang nầy cấp, bạn sẽ cần một hộ chiếu để đi bất cứ đâu. Điều đó bao gồm việc đi đến tiểu bang kế tiếp, trên toàn quốc, hoặc đến Walt Disney World, vì tất cả các chuyến đi trong nước được bao gồm trong các tiêu chuẩn mới này.

Vâng, đi du lịch bằng đường hàng không dường như đã trở nên khó khăn hơn bởi Chính phủ Liên bang, cũng giống như vì vấn đề an ninh cho sự cần thiết phải cởi giày của chúng ta tại trạm kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, luật mới này được xem một cách khác, làm cho chuyến đi an toàn hơn và là một một sự bình thương hóa mới.

Một lần nữa, để được rõ ràng, Đạo luật Real ID sẽ duy trì các cư dân trong 9 tiểu bang nầy phải có một dạng ID khác, thường là hộ chiếu, không phải là ID lái xe do tiểu bang cấp, cho các chuyến bay quốc tế và trong nước.

Nếu điều này áp dụng với bạn, hãy bắt đầu xin hộ chiếu ngay bây giờ, vỉ Năm 2018 không phải là quá xa và chắc chắn sẽ có một giây phút cuối cùng đến.

̣( Nguồn: Forbes / by lea Lane )