Tổng thống Trump ít được yêu thích nhất? Tại thời điểm này

Ngày 23 th́áng 11 năm 2017           —

Mười tháng trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Donald Trump được xếp hạng chấp thuận tồi tệ hơn so với một chục cựu tổng thống trong quá khứ.

Trang web. FiveThirtyEight tập hợp dữ liệu và cập nhật vào ngày thứ Tư, đó là ngày thứ 307 của tổng thống Trump tại Tòa Bạch ốc, mức đánh giá Chấp thuận của ông là 38.4% không mấy ấn tượng và Không chấp thuận (Disapproval) là 55.5% .

AP TRUMP NORTH KOREA A USA NJ

Tổng thống Donalt Trump.

Đó là con số phần trăm ít được các tổng thống Mỹ biết đến, bao gồm tổng thống Richard M. Nixon, người đóng vai trò chính trong vụ bê bối Watergate và là vị tổng tư lệnh duy nhất từ chức; tổng thống Gerald Ford, người đã có cuộc tranh cải về việc ân xá tổng thống Nixon và tổng thống Lyndon B. Johnson, người đã thất bại trong việc dẫn dắt Hoa Kỳ ra khỏi chiến tranh Việt Nam.

Ông Donald Trump đã được đặt tên là vị Tổng thống ít phổ biến nhất trong lịch sử vào đầu năm nay, so sánh cùng số ngày làm việc- 307 ngày – tai Tòa Bạch ốc với hàng chục tổng thống tiền nhiệm, xếp phần trăm từ thấp nhất lên cao, vẫn còn cao hơn ông Trump.

Donald Trump đã được chấp thuận 38.4% vào năm 2017
Bill Clinton đã được chấp thuận 48.1% vào năm 1993.
Ronald Regan đã được đánh giá chấp thuận 49.3% vào năm 1981.
Gerald Ford đã được đánh giá chấp thuận 49.6% trong năm 1974.
Barack Obama đã nhận được phê duyệt 50.6% trong năm 2009.
Jimmy Carter đã được đánh giá chấp thuận 56.1% vào năm 1977.
Dwight D. Eisenhower đã được chấp thuận 61.6% vào năm 1953.
Harry S. Truman đã được đánh giá chấp thuận 62.9% trong năm 1945.
Richard Nixon đã được đánh giá chấp thuận 66.9% trong năm 1969.
George H. W. Bush đã được chấp thuận 69.8% vào năm 1989.
Lyndon B. Johnson đã được chấp thuận 74% vào năm 1963.
John F. Kennedy đã có 78.8% chấp thuận trong năm 1961.
George W. Bush đã có 85.1
% phê duyệt trong năm 2001.

Tổng thống Trump đã nhiều lần phủ nhận tính hợp lệ của các xếp hạng phê duyệt không tốt về ông. Đầu tháng này, ông đã tweet rằng “#FakeNews thích nói rằng chúng tôi đang ở tỉ lệ 30. Họ sai ” và trích dẫn một đánh giá phê duyệt 46% qua các cuộc thăm dò bởi right wing polling của trang báo Rasmussen.

Tuy nhiên, ngay cả khi xếp hạng 46% phê chuẩn, vẩn còn c2% dưới cựu tổng thống Clinton, người đã được đánh giá thấp nhất trong hàng chục vị tổng thống mà FiveThirtyEight so sánh với tổng thống Trump.

■    Có bao nhiêu người bầu cho ông Trump? một cái nhìn, tại sao ông không có thể kéo dài hết nhiệm kỳ.

Điểm số thấp kỷ lục của ông Trump dường như có liên quan những gì đến lời hùng biện nóng bỏng trên Twitter, sự chia rẽ của ông ngày càng trầm trọng hơn giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa và sự thiếu vắng những thắng lợi về lập pháp của ông.

FiveThirtyEight đã theo rỏi kết hợp, đánh giá, phê duyệt các cuộc thăm dò ý kiến công khai và điều chỉnh cho chất lượng của cuộc khảo sát, ở mức độ mới, cỡ mẫu và đảng phái.

( Nguồn: Newsweek / by Jessica Kwong )