Dự luật thuế của đảng Cộng hòa thông qua Quốc hội – tình trạng thuế có thể thay đổi vào năm 2018

Ngày 20 tháng 12 năm 2017           —

WASHINGTON DC.Quốc hội đã thông qua Dự luật thuế của đảng Cộng hòa.

Dự luật, được gọi là Đạo Luật Thuế và Cải cách thuế, đang hướng tới bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump để ký thành Luật, mặc dù không rõ ràng khi nào điều đó sẽ xảy ra.

U.S. President Donald Trump speaks about tax reform legislation during a visit to St. Louis, Missouri, U.S. November 29, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Thomson Reuters

Dự luật này được thiết lập để thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với mã số thuế (tax code) cho các doanh nghiệp và trung bình cho những người đóng thuế Mỹ.

Đây là kế hoạch thuế mới sẽ thay đổi khung thuế thu nhập liên bang vào năm 2018 so với năm 2017.

Thứ nhất, đối với người khai thuế độc thân :
tax brackets single filers final 2

10%: từ $ 0 đến $ 9,525 đô la thu nhập chịu thuế
12%: từ $9.526 đô la đến $38.700 đô la
22%: từ $38.701 đô la đến $82.500 đô la
24%: từ $82.551 đô la đến $157.500 đô la
32%: từ $157.551 đô la đến $200.000 đô la
35%: từ $200.001 đô la đến $500.000 đô la
37%: trên $500001 đô la

Thứ hai, đối với người khai thuế chung:
tax brackets joint filers final

10%: từ $0 đến $19.050 đối với vợ chồng
12%: từ $19.051 đô la đến $77.400 đô la
22%: từ $77.401 đô la đến $165.000 đô la
24%: từ $165,001 đô la đến $315,000 đô la
32%: từ $315.001 đô la đến $400.000 đô la
35%: từ $400.001 đô la đến $600.000 đô la
37%: Trên $600.000 đô la
Trong phiên bản cuối cùng của kế hoạch của đảng Cộng hòa, vẫn còn 7 khung thuế thu nhập liên bang – nhưng ở mức thấp hơn và điều chỉnh theo mức thu nhập.

Khoảng 70% người Mỹ chọn khấu trừ tiêu chuẩn (Standard deduction) khi khai thuế, và tiền lương của họ gần như chắc chắn sẽ tăng lên – nhưng ch chút ít.

Năm 2017, khấu trừ tiêu chuẩn cho một người khai thuế là $6,350, cộng với một khoản miễn thuế cá nhân ( Personal Exemption) là $4,050.

Dự luật của đảng Cộng hòa kết hợp những khoản này vào một khoản khấu trừ tiêu chuẩn lớn hơn cho năm 2018:  $12.000 đô la cho khai thuế cá nhân và $24.000 đô la cho vợ chồng khai thuế chung.

( Nguồn: Business Insider / by Elena Holodny )