Kể từ 22 tháng 01, một số có thể cần passport cho chuyến đi hàng không nội địa

Ngày 08 tháng 01 năm 2018           —

Tại một số tiểu bang, bằng lái xe sẽ không còn hợp lệ để đi lại trong nước, bằng đường hàng không kể từ ngày 22 tháng 1, 2018, qua Đạo luật Real ID Act.

Ông Steve Yonkers, giám đốc Real ID của Cục An ninh Quốc gia, xác nhận, kể từ ngày đó, tất cả chuyến bay nội địa hay ngoại quốc – những người không có ” Real ID hoặc ” Enhanced ID ” cần phải có giấy tờ khác để nhận dạng, như hộ chiếu, thẻ nhập cảnh ”Global Entry Card” hoặc các loại giấy tờ tùy thân khác được chấp nhận ở mức an ninh – trừ khi họ là cư dân của một tiểu bang đã được gia hạn.

On Oct. 1, 2020, the current California driver’s license will no longer get residents through TSA checkpoints, even on domestic flights. Residents can for the more secure Real ID license or identification card starting Jan. 22. Photo: Scott Olson, ALL

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, bằng lái xe California hiện tại của cư dân sẽ không còn có thể thông qua các điểm kiểm tra TSA, ngay cả trên các chuyến bay nội địa. Người cư trú có thể xin giấy phép Real ID hoặc thẻ ID an toàn hơn bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng. — Ảnh: Scott Olson, ALL

Đây là giai đoạn cuối cùng của một đạo luật được Quốc hội thông qua vào năm 2005, sau vụ 9/11, nhằm nâng cao các tiêu chuẩn an ninh qua các bằng lái xe do tiểu bang cấp.

” Một trong những mục tiêu là để ngăn chặn những kẻ khủng bố từ máy bay thương mại ” ông Yonkers nói. Tất cả các tiểu bang hiện đang trong quá trình triển khai các chương trình Real ID. Hai mươi tám tiểu bang và vùng lãnh thổ đã hoàn toàn tuân thủ và 26 tiểu bang đã được cấp phép gia hạn cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Chỉ còn hai lãnh thổ: American Samoa và Northern Mariana Islands, đang được xem xét để gia hạn.

Kiểm tra xem, tiểu bang của bạn có tuân theo Điều Luật cấp bằng lái xe của Liên bang hay có gia hạn hợp pháp về An ninh Quốc gia và đã làm việc chặt chẽ với TSA để cho quá trình chuyển đổi không bị trở ngại. ông Yonkers nói

■      ID cá nhân và Du lịch hàng không

Người cư trú của một tiểu bang chuyển sang phát hành Real ID, khi đi đăng ký, sẻ nhận được một ID mới hợp lệ hoặc passport khi họ bay. Nếu bạn đi đến sân bay mà không có ID thích hợp, bạn vẫn có thể được bay nếu TSA có thể xác nhận danh tính của bạn bằng cách xử dụng dữ liệu của một cơ sở công cộng. Nếu bạn không có thể được xác minh danh tính, bạn sẽ không có thể thông qua hệ thống an ninh.

Những người có bằng lái xe do một tiểu bang đã được gia hạn, vẫn có thể xử dụng bằng lái xe của họ trong thời gian tạm thời.

Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, tất cả du khách đường hàng không sẽ phải có Real ID phù hợp hoặc một loại ID khác có thể chấp nhận, để đi lại bằng máy bay nội địa.

( Nguồn: CNBC / by Jessica Dickler )