37 tiểu bang không thuế trên tiền an sinh xã hội

Ngày 11 tháng 02 năm 2018            —-

Theo cuộc thăm dò của Gallup năm 2017, Khoảng một phần ba người Mỹ cho rằng An Sinh Xã Hội sẽ là một nguồn thu nhập hưu trí chính của họ. Nếu bạn, là một người về hưu, phụ thuộc vào tiền An Sinh Xã Hội để trang trải cho cuộc sống, điều quan trọng là bạn phải biết chính xác bạn sẽ có bao nhiêu tiền.

Điều này có nghĩa là không chỉ tính tiền An Sinh phụ thuộc vào tuổi tác khi nghỉ hưu, mà còn xác định xem bạn có phải đóng thuế trên số tiền lợi ích An Sinh Xã Hội của bạn như các khoản thuế thu nhập khác.


Trong khi chính phủ liên bang sẻ đánh thuế trên một số tiền An Sinh của bạn một khi tổng số thu nhập của bạn đạt đến một mức ấn định, nhưng có nhiều người Mỹ sống ở các tiểu bang sẽ không phải đóng thuế trên khoản tiền An Sinh Xã Hội. Trên thực tế, có 37 tiểu bang, nếu bạn sống ở đây, với nguồn thu nhập quan trọng này không phải đóng thuế cho tiểu bang.

Những tiểu bang nào không tính thuế các khoản tiền An Sinh Xã Hội?

Tiền an sinh xả hội trong 37 tiểu bang (màu xanh lá cây) sau đây, sẻ không phải trả thuế cho tiểu bang: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas California, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nevada, New York, Bắc Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin và Wyoming. Washington D.C. cũng miễn thu thuế tiền An sinh Xã hội từ thuế thu nhập địa phương.

Điều quan trọng là người về hưu phải xem xét tất cả các khoản thuế bạn có thể phải trả – bao gồm thuế bất động sản sản, 401 (k), thuế doanh thu, thuế xăng và các khoản thuế địa phương và tiểu bang khác – khi bạn đưa ra quyết định về nơi để sống trong những năm tuổi trời còn lại của bạn.

Bạn vẫn còn có thể nợ thuế liên bang về tiền An sinh Xã hội

Nếu bạn sống trong một tiểu bang không đóng thuế cho các khoản tiền An Sinh Xã Hội của bạn, điều này không có nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn miễn thuế trên tiền An Sinh Xã Hội. Có thuế liên bang phải trả khi tổng thu nhập của bạn đạt đến mức ấn định:

Nếu thu nhập vượt quá $25,000 cho một người độc thân hoặc $32,000 cho người có vợ, bạn sẽ bị thuế 50% cho khoản tiền An Sinh Xã Hội.

Nếu thu nhập vượt quá $34,000 cho người độc thân hoặc $44,000 cho người có vợ, bạn sẽ bị thuế 85% cho tiền An Sinh Xã Hội.

Không phải tất cả thu nhập được tính khi xác định xem bạn có bị đánh thuế hay không. IRS xem xét một nửa các khoản tiền An Sinh Xã Hội của bạn, cùng với tất cả thu nhập khác có tính thuế như 401 (k), một số thu nhập không phải chịu thuế, bao gồm cả thu nhập lãi từ trái phiếu muni, cũng được tính, nhưng chương trình miễn thuế từ Roth IRA của bạn không được đưa vào.

Giảm thiểu gánh nặng thuế của bạn bằng cách chọn một tiểu bang thân thiện với thuế cho người về hưu.

Khi bạn đang sống trên một khoản thu nhập cố định từ An Sinh Xã Hội, mỗi đô la sẽ phải tính toán. Bạn muốn tận dụng tối đa tiền nghỉ hưu của mình và một trong những cách tốt nhất để giữ nhiều tiền mặt trong túi là bạn phải cân nhắc đến việc sống trong một tiểu bang thân thiện với thuế.

May mắn thay, bạn có rất nhiều nơi tuyệt vời để sống, nơi chi phí sinh hoạt hợp lý và các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội của bạn sẽ không bị đánh thuế. Bằng cách dành ít thời gian để nghiên cứu các tiểu bang tốt nhất cho người về hưu, bạn có thể tìm thấy nơi hoàn hảo để thiết lập nhà nghỉ hưu của bạn, nơi mà số tiền tối thiểu của bạn sẽ được trả thuế cho chính phủ.

( Nguồn: Yahoo Finance / Christy Bieber, The Motley Fool )