Hàng ngàn người trên khắp thế giới hành động trong Tháng 3 cho Cuộc sống của chúng ta

Ngày 24 tháng 03 năm 2018             —–

Từ hành động nổ súng tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Fla, tháng trước, đã giết chết 17 học sinh, hàng ngàn người trên khắp nước Mỹ và khắp thế giới đã biểu tình để hỗ trợ cho việc kiểm soát súng vào ngày thứ bảy

Thousands around the world step up to March for Our Lives    PHILADELPHIA: Students and supporters take part in the March for Our Lives.

PHILADELPHIA: Sinh viên và những người ủng hộ tham gia cuộc biểu tình trong ”Tháng ba cho Cuộc Sống của chúng ta”, được tổ chức liên đới với cuộc đi bộ đông đảo ở Washington. D.C., được tổ chức bởi những người sống sót sau vụ nổ súng vào tháng 02 tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Fla (Tracie Van Auken / EPA-Shutterstock

WASHINGTON: Pennsylvania Avenue is filled during the March for Our Lives advocating gun control.

WASHINGTON DC. : Đại lộ Pennsylvania tràn ngập người cho Cuộc Vận Động của chúng tôi ủng hộ kiểm soát súng. (Alex Brandon / Associated Press

WASHINGTON: Protesters wrote messages on their hands such as "Never Again" and "Don't Shoot."

WASHINGTON DC: Những người biểu tình viết tin nhắn trên lòng bàn tay như “Không bao giờ nữa” và “Không bắn”. (Chip Somodevilla / Getty Images)

WASHINGTON: A protester on Pennsylvania Avenue.

WASHINGTON DC: Một người biểu tình trên Đại lộ Pennsylvania, hai chử ”Đừng bắn” trong lòng bàn tay của người nầy. (Nicholas Kamm / AFP / Getty Images)

WASHINGTON: A lone protester in front of the Washington Monument.

WASHINGTON DC : Một người biểu tình đơn độc trước tượng đài Washington, cầm tấm bảng: ”chúng tôi bị những viên đạn bắn và trách mắng chúng tôi”. (Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images

WASHINGTON: A young man covered his head in fake blood for Saturday's March for Our Lives.

WASHINGTON: Một người đàn ông trẻ tuổi bao phủ đầu của mình trong máu giả vào ngày thứ bảy ”Tháng Ba cho cuộc sống của chúng tôi” . (Michael Reynolds / EPA-Shutterstock

NEW YORK: Shrouded demonstrators holding pictures of victims of gun violence join the March for Our Lives in Manhattan.

NEW YORK: Những người biểu tình mặc trang phục màu trắng, che khuất mặt, cầm những bức ảnh của nạn nhân bị bạo lực bởi súng, đã tham gia biểu tình ”Tháng 3 cho Cuộc sống của chúng ta”, ở Manhattan, New York –  (Spencer Plattt / Getty Images)

NEW YORK: Musician Paul McCartney joins thousands of people marching against gun violence in Manhattan.

NEW YORK: Nhạc sĩ Paul McCartney, với hàng chử trên áo: ”chúng ta có thể chấm dứt bạo lực súng” cùng với hàng ngàn người đang biểu tình chống lại bạo lực súng ở Manhattan, New York. (Hình ảnh của Spencer Platt / Getty)

NEW YORK: Thousands of people marched against gun violence in Manhattan.

NEW YORK: Hàng ngàn người đã xuống đường chống lại bạo lực súng ở Manhattan, New York. (Spencer Platt / Getty Images)

LONDON: Protesters stage a "die-in" outside the U.S. Embassy during the March for Our Lives in London.

LONDON: Những người biểu tình phản đối bạo lực súng trong ”Tháng Ba cho Cuộc sống của chúng ta” bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Luân Đôn. (Tolga Akmen / AFP / Getty Images

BERLIN: Gun control advocates from several countries joined the March for our Lives in the shadow of the Brandenburg Gate.

BERLIN: Những người ủng hộ kiểm soát súng từ nhiều nước đã cùng tham gia ”Tháng ba vì Cuộc sống của chúng ta” trong bóng mát của Cổng Brandenburg ở Đức. (Omer Messinger / EPA-Shutterstock)

( Nguồn: Los Angeles Times / by Jeremiah M. Bogert Jr )