Báo cáo: Chính quyền Trump hủy bỏ giấy phép cư trú tạm thời cho 9.000 người nhập cư từ Nepal

Ngày 25 tháng 04 năm 2018            —-

Chính quyền Trump đang sẵn sàng hủy bỏ Giấy phép Cư trú Tạm thời (TPS) cho khoảng 9.000 người nhập cư Nepal.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen sẽ cho phép người nhập cư Nepal một năm để chuẩn bị rời Hoa Kỳ trước ngày 24 tháng 6 năm 2019, theo tờ Washington Post.

Trump administration to cancel temporary residency permits for 9,000 Nepalese immigrants: report

© Greg Nash – Provided by The Hill

Phát ngôn viên của Department of Homeland Security (DHS) nói với The Hill, bộ sẽ đưa ra thông báo về vấn đề này trong những ngày tới.

TPS cho phép công dân của các quốc gia được xác định đã chịu đựng thảm họa như chiến tranh và thiên tai ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp, cho đến khi quốc gia của họ phục hồi.

Chính quyền Trump đã cứng rắn về vấn đề di dân, đã thúc đẩy việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ TPS cho người nhập cư, nói, chương trình đã bị lạm dụng

Bộ An ninh Nội địa (DHS) công bố vào tháng Giêng, họ sẽ hủy bỏ giấy phép cư trú tạm thời của khoảng 200.000 người Salvador đã cư trú tại Hoa Kỳ từ năm 2001 và 50.000 người Haiti.

     Thẩm phán Neil Gorsuch bào chữa cho người nhập cư bất hợp Pháp, bên cạnh các thẩm phán Tòa án Tối cao Pháp chế

Chính quyền cũng thông báo sẽ cho phép 7.000 người nhập cư Syria ở lại Hoa Kỳ theo TPS nhưng sẽ không chấp nhận những người nộp đơn mới từ quốc gia bị chiến tranh tàn phá nầy cho chương trình TPS nửa.

Department of Homeland Security (DHS) cũng sẽ quyết định lại tình trạng của 57.000 người Honduras với sự bảo vệ TPS, những người đã sống ở Hoa Kỳ trong 20 năm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục xác định tình trạng TPS của mỗi quốc gia trên cơ sở từng quốc gia”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen cho biết vào tháng Giêng.

( Nguồn: The Hill / by Julia Manchester )