Tòa Bạch ốc không còn treo cờ rủ để tang cho thượng nghi sỉ John McCain

Ngày 27 tháng 08 năm 2018            —-

WASHINGTON DC.  –      Sau khi gửi lời chia buồn đến gia đình của Thượng nghị sĩ John McCain nhưng không nói đến sự phục vụ và sự thành tựu của thượng nghị sĩ, Tổng thống Trump cuối cùng đã nói “Mặc dù có sự khác biệt về chính sách và chính trị, tôi tôn trọng sự phục vụ của Thượng nghị sĩ John McCain đối với đất nước chúng ta”, trong một tuyên bố chính thức.

Lá cờ của Tòa Bạch ốc không còn treo rủ cho John McCain

Vào sáng thứ Hai, Lá cờ tại Tòa Bạch ốc được treo lên cao trở lại như thường lệ, chỉ vài giờ sau khi nó được treo rủ trong một thời gian ngắn, để tang cái chết của ông John McCain. Hành động này đã phá vỡ một truyền thống thường thấy, khi các thượng nghị sĩ chết trong nhiệm kỳ của quốc hội, các cơ quan chính phủ treo cờ rủ cho đến khi chôn cất – điều nầy nói lên sự thiếu tôn trọng công khai của Tổng thống Donald Trump đối với kẻ thù chính trị của ông.

Vào năm 2015, tổng thống nói ông McCain là tù nhân chiến tranh ở Việt Nam, “ Anh ta không phải là một anh hùng chiến tranh vì anh ta bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt ”.

          Vòng Hoa đặt tại đài kỷ niệm McCain nơi bị bắt trong chiến tranh Việt Nam

Tổng thống Trump đã yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence đến tham dự buổi lễ vinh danh Thượng nghị sĩ McCain tại U.S. Capitol hôm thứ sáu này.

Theo yêu cầu của gia đình McCain, tôi cũng đã ủy quyền vận chuyển linh cửu của Thượng nghị sĩ McCain từ Arizona đến Washington, D.C., đội hộ tống quan tài, ban nhạc trong thời gian quàn tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ.

Cuối cùng, tôi cũng đã yêu cầu Tướng John Kelly, Bộ Trưởng James Mattis, và Đại Sứ John Bolton đại diện cho Cơ Quan Hành Chính của chính phủ có mặt tại các dịch vụ tang lể của ông McCain.

( Nguồn: Reuters / The Daily Beast )