Yahoo News giải thích: Loại bỏ một tổng thống theo sửa đổi The 25th. Amendment

Ngày 07 tháng 09 năm 2018             —-

Tuần này một bài viết op-ed, không có tên tác giả, đăng trên tờ New York Times, bài được viết bởi một “giới chức cấp cao trong chính quyền Trump” tuyên bố, ông là một trong những người làm việc tại Tòa bạch ốc,”chống đối” tổng thống Trump. Một trích đoạn: “Do sự bất ổn mà nhiều người chứng kiến, đã có những lời thì thầm trong nội các, kêu gọi sửa đổi The 25th. Amendment Hiến pháp, Việc làm này sẽ bắt đầu một quá trình phức tạp để loại bỏ một tổng thống ”.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, (D-Mass.) nói với CNN vào ngày thứ năm, ” Nếu các giới chức chính quyền cấp cao nghĩ rằng tổng thống Hoa Kỳ không thể làm công việc của mình, họ nên triệu tập để Tu chính The 25th. Amendment “.

Bản tu chỉnh 25th. Amendment diễn ra như thế nào?

Từ năm 1963, khi Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson trở thành tổng thống sau vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy, Không có kế hoạch để chọn người thay thế ông Johnson và có sự lo ngại về thủ tục này, nếu ông bị bệnh hoặc bất lực trước khi có một phó tổng thống mới được bầu tên. Năm 1965, Quốc hội chính thức đề xuất sửa đổi 25th. Amendment và nó trở thành một phần của Hiến pháp vào tháng 2 năm 1967.

Bản sửa đổi 25th. Amendment có bốn phần. Ba phần đầu tiên làm rõ trật tự kế thừa tổng thống và ai có thể tạm thời giử nhiệm vụ của tổng thống. Phần 4 được chú ý nhiều nhất: Đó là một quy trình gồm nhiều bước để phó tổng thống và Nội các tuyên bố rằng tổng thống là “không thể bải bỏ quyền hạn và nhiệm vụ điều hành văn phòng của ông ấy”.

The 25 Amendment đã được xử dụng trước đây chưa?

Phần đầu tiên được thực hiện, khi Richard Nixon từ chức tổng thống vào năm 1974 và được thay thế bởi phó tổng thống của ông, Gerald Ford.

Phần 2 đã được xử dụng khi Gerald Ford, làm tổng thống, đề cử Nelson Rockefeller là phó tổng thống, và ông Rockefeller đã được xác nhận bởi Hạ viện và Thượng viện.

Phần 3 đã được xử dụng vào năm 1985 khi Ronald Reagan trải qua phẫu thuật ung thư ngắn và Phó Tổng thống George H.W. Bush tạm thời nhận trách nhiệm. Vào năm 2002 và 2007, George W. Bush gọi Phần 3 khi ông trải qua các thủ tục y tế, và Phó Tổng thống Dick Cheney trở thành tổng thống hành động.

Phần 4 – tác giả của Times op-ed đề cập đến – chưa bao giờ được xử dụng bởi vì nó là một quá trình đầy thử thách. Sẽ khó khăn hơn khi loại bỏ một tổng thống theo Bản sửa đổi thứ 25 xử dụng Phần 4 hơn là theo quy trình Impeachment:

Impeachment: Yêu cầu đa số trong Hạ viện và hai phần ba phiếu bầu trong Thượng viện.
Điều thứ 25 Amendment: Yêu cầu hai phần ba phiếu bầu trong cả Hạ viện và Thượng viện.

( Nguồn: Yahoo News Video / by Kate Murphy )