Tiền an sinh xã hội có thể tăng 2.8% vào năm 2019

Ngày 18 tháng 09 năm 2018            —–

Tin tốt cho những người hiện đang lảnh tiền An sinh Xã hội, sau gần một thập kỷ tăng ít hoặc không tăng : chi phiếu lảnh hàng tháng có thể tăng lên chút it́ trong năm 2019.

Cơ quan An sinh Xã hội thường công bố công việc điều chỉnh chi phí theo giá sinh hoạt mỗi năm vào tháng 10.

Line of US Treasury checks

NoDerog l iStock l Getty Images

Hội Senior Citizens League, một tổ chức phi đảng phái, dự đoán lợi ích sẽ tăng 2. 8% trong năm 2019 – sẽ là mức tăng lớn nhất trong 7 năm. phần trăm này có thể giảm một chút so với dự báo trước đó của Hội là 3%, nhưng người hưởng lợi trung bình tăng lên $39 đô la mỗi tháng – lợi ích tối đa hiện tại cho một người tròn tuổi hưu lảnh khoảng $78 đô la mỗi tháng

Nếu điều nầy không thay đổi trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 10, đó sẽ là số tiền nghỉ hưu cao nhất trong những năm gần đây.

Trong năm 2018, mức điều chỉnh chi phí theo giá sinh hoạt tăng 2%, trung bình $26 đô la mỗi tháng, nhưng chỉ để trả cho chi phí Medicare tăng lên. Vào năm 2019, bảo hiểm Medicare Phần B được dự đoán tăng khoảng $1.50 một tháng, lên $135.50 mỗi tháng.

Trong năm 2017, điều chỉnh chi phí theo giá sinh hoạt tăng 0.3%, trong khi năm 2016, chi phí sinh hoạt không được tăng 0%.

Sự điều chỉnh mỗi năm được tính toán bằng cách xử dụng Chỉ số giá tiêu dùng cho người nhận tiền lương thành thị và nhân viên văn phòng, hoặc CPI-W – nhằm mục đích đảm bảo lợi ích theo kịp mức lạm phát.

Chỉ số này dựa trên thói quen mua sắm, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ của những người lao động dưới 62 tuổi.

Việc điều chỉnh chi phí giá sinh hoạt cho năm 2019 vẫn có thể thay đổi, bởi vì tỷ lệ lạm phát trung bình trong 12 tháng gần đây đã có xu hướng giảm, nhưng cơn bão có xu hướng làm tăng chi phí và sự điều chỉnh chi phí giá sinh hoạt Hai yếu tố này sẽ có khả năng hủy bỏ lẫn nhau, làm cho sự gia tăng 2.8% “có thể xảy ra” theo bà Mary Johnson, nhà phân tích chính sách an sinh xã hội và Medicare tại The Senior Citizens League.

ông Joe Elsasser, chủ tịch của Covisum, một nhà cung cấp Social Security timing software cho biết: “ Đây sẽ là năm đầu tiên có rất nhiều người của lớp trẻ sau nầy nghĩ hưu đúng tuổi về hưu và có đủ điều kiện lảnh tiền An Sinh Xã Hội một trăm phần trăm – điều này sẽ dẫn đến “sự gia tăng thực sự” ông Elsasser nói.

Trong năm 2018, những người có tiền an sinh xả hội thấp – chẳng hạn như những người đang nhận trợ cấp vợ chồng – luôn phải đối mặt với nguy cơ khoản tiền bảo hiểm Medicare của họ sẽ lấy trọn bất kỳ khoản tiền gia tăng nào của An Sinh Xã Hội – điều ấy có lẻ không xảy ra một lần nữa trong năm 2019 , bà Johnson nói.

Số tiền trả mỗi tháng cho bảo hiểm Medicare Phần B trong năm 2019 sẽ không được công bố cho đến khi Sở An Sinh Xã Hội thông báo đã điều chỉnh theo giá sinh hoạt trong tháng 10. Các ước tính gần đây nhất cho thấy những khoản chi phí bảo hiểm cho nhiều người nhận sẽ có giá $ 135,50 một tháng.

Một vấn đề mà chỉ số CPI-W bỏ qua, không quan tâm đến là chi phí gia tăng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc theo toa của những người đã về hưu, bà Johnson nói. Trong khi chỉ số CPI-W ước tính rằng các cá nhân đang chi tiêu khoảng 7% ngân sách gia đình của họ về các chi phí đó, các cá nhân lớn tuổi đang trả gần 14% đến 15% , b Johnson nói.

Do đó,Hội Senior Citizens League đang ủng hộ luật thay vào đó sẽ điều chỉnh chi phí sinh hoạt dựa trên Chỉ số giá tiêu dùng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc theo toa của người cao tuổi, hoặc CPI-E.

Bà Johnson cho biết: “Việc tăng theo điều chỉnh chi tiêu mức sống cho CPI-E sẽ làm tăng khiêm tốn các COLA mà mọi người sẽ nhận được”.

Trong khi sự thay đổi sẽ làm tốn thêm chi phí cho chương trình, nó có thể được trả bằng cách tăng số tiền lương tối đa phải chịu thuế, bà Johnson nói.

( Nguồn: CNBC / by Lorie Konish )