Việt Nam có tiến tới chế độ dân chủ không? The Nation

Ngày 10 tháng 10 năm 2018             —-

VIETNAM –     Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đang phá hoại hệ thống “lãnh đạo tập thể” bằng cách đề cử tổng bí thư đảng CS Nguyễn Phú Trọng làm tổng thống, thay thế Trần Đại Quang, người đã qua đời vào tháng trước.

Nếu việc đề cử, như dự kiến, được Quốc hội tán thành vào cuối tháng này, ông Trọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên giữ hai chức vụ chính trị kể từ khi thành lập nhà nước Cộng sản Việt Nam của Hồ Chí Minh.

Communist Party General Secretary Nguyen Phu Trong in Hanoi, on April 2, 2018. If endorsed by the National Assembly, he will become the first Vietnamese leader to hold two political positions since Ho Chi Minh.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2018. Nếu được Quốc hội thông qua, ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên nắm giữ hai chức vụ chính trị kể từ Hồ Chí Minh.PHOTO: REUTERS

Lãnh đạo tập thể được thành lập bởi đảng sau cái chết của Hồ cí Minh năm 1969 trong bối cảnh cuộc chiến tranh bất ổn với Hoa Kỳ.

Người Mỹ tin rằng chiến thắng sẽ là của Mỹ sau cái chết của Hồ chí Minh, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng ở miền bắc và sau đó là cuộc chiến với miền nam.

       Nhật Bản, Việt Nam đồng ý hợp tác để đảm bảo hòa bình ở Biển Đông

Không một nhà lãnh đạo nào của miền Bắc dám bước vào đôi giày của họ Hồ, vì vậy sự lãnh đạo tập thể đã được chấp nhận cho cả đảng và nhà nước.

Sự lãnh đạo tập thể mang tinh thần cách mạng tiến về phía trước, mang lại chiến thắng lực lượng Mỹ và Nam Việt Nam vào năm 1975 và Việt Nam thống nhất dưới sự cai trị của cộng sản.

Hoa Kỳ đã đánh giá thấp Việt Nam và sự đoàn kết của cấp lãnh đạo CSVN.

Lãnh đạo tập thể có nghĩa là sự ban hành quyết định trong đảng và chính phủ đã không bởi một cá nhân.

Các nhà lãnh đạo của các phe phái sẽ cân bằng lẫn nhau, tránh sự đổ vỡ của chế độ độc tài.

Người đứng đầu đảng hiện tại ông Nguyển phú Trọng, một nhà lý thuyết, đã làm rõ điều nầy trong cuốn sách “Đổi mới Việt Nam” của ông, xuất bản năm 2011 khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu tiên.

“Ủy ban của đảng và người đứng đầu của Ủy ban nên báo cáo công việc của họ cho các tập thể bầu họ và chịu trách nhiệm trước họ” ông Trọng viết.

Lãnh đạo tập thể của Việt Nam đã được thử nghiệm nhiều lần và được chứng minh là một cách thực hiện tốt trong nhiều thập niên kể từ cái chết của Hồ chí Minh.

Chính sách đã thành công trong việc chỉ đạo cải cách kinh tế Đổi Mới đã mang lại những tiến bộ ấn tượng kể từ năm 1986.

Không một nhà lãnh đạo nào có thể yêu cầu cho một Đổi mới trong khi họ có thể có những ý tưởng khác nhau về chi tiết của nó, nhưng tinh thần cốt lõi của cải cách vẩnSự Vững chắc và Sự Đồng ý.

Ảnh hưởng trong lãnh đạo quốc gia đã đong đưa giữa những người cứng rắn bảo thủ và nhiều nhà cải cách tự do hơn, nhưng nguyên tắc lãnh đạo tập thể có nghĩa là hướng cải cách chung vẫn ổn định.

Lãnh đạo tập thể cung cấp ba trụ cột của chế độ: Tổng thống, Thủ tướng và Tổng bí thư của đảng.

Trong khi vai trò tổng thống được coi là nghi thức hơn, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng quyền lực bằng cách trung gian hòa giải sự khác biệt giữa người đứng đầu đảng và thủ tướng.

Nhưng với sự sắp xếp quyền lực mới, hệ thống cộng sản Việt Nam di chuyển gần gũi hơn trong tự nhiên đến hệ thống Trung Quốc độc đoán.

Trong bản thân ông Trọng có thể ủng hộ phong cách cai trị của Trung Quốc, nhưng cảnh báo cho Việt Nam, đến dưới hình thức lãnh đạo có uy tín và tai hại của Mao Trạch Đông, khi các phe trung thành lấy tên Mao để chiến tranh chống lại đối thủ của họ.

Tổng bí thư CSVN Nguyễn phú Trọng có thể là một nhà lãnh đạo thông minh, trưởng thành và giàu kinh nghiệm, nhưng Việt Nam trong những ngày này cần sự cởi mở và cân bằng quyền lực trong hệ thống, thay vì tập trung quyền lực dưới sự lãnh đạo bị lôi cuốn.

( Nguồn: Nation / Asia News Network )