Đây là số tiền bạn sẽ trả cho việc chăm sóc sức khỏe từ 65 đến 85 tuổi

Ngày 28 tháng 10 năm 2018              —–

Một trong những ẩn số đáng sợ cho những người về hưu là số tiền sẽ phải trả cho việc chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ Health View Services đã cố gắng làm rõ con số đô la mà một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở tuổi từ 65 đến 85 tuổi, sẽ trả cho dịch vụ nầy. .

Stethoscope checks the pace of rising retirement health care costs.

Health View Services ước tính, xử dụng tỷ lệ lạm phát chi phí y tế nghỉ hưu ở tỉ lệ 4.22%, bạn sẽ phải thanh toán số tiền hàng năm sau phần trả cho Medicare Parts B và D, bảo hiểm bổ sung, bảo hiểm răng miệng và những chi phí đến từ tiền túi của bạn:

● Tuổi 65: $ 979 hàng tháng $11,752 mỗi năm
● Tuổi 70: $ 1,266 hàng tháng $15,196 mỗi năm
● Tuổi 75: $ 1,662 hàng tháng $19,942 hàng năm
● Tuổi 80: $ 2,115 hàng tháng $25,385 mỗi năm
● Tuổi 85: $ 2,664 hàng tháng $31,966 mỗi năm

Trong những năm cuối cùng của đời người, nếu số tiền chăm sóc sức khỏe đặc biệt khó khăn, điều quan trọng cần lưu ý là các dự đoán cho tương lai phải được thực hiện bằng đô la trước. Nhưng dù bạn tính toán như thế nào đi nữa, chi phí y tế cũng sẽ là gánh nặng tài chính lớn trong thời gian nghỉ hưu.

Cách cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn

Nếu những con số chi phí chăm sóc sức khỏe đó làm cho bạn lo lắng, đừng sợ: Có nhiều cách để cắt giảm các chi phí này.

Một phương pháp cắt giảm chi phí là đóng góp trong những năm trước khi quý vị nghỉ hưu, vào một trương mục tiết kiệm sức khỏe HSA (Health Saving Account), có sẵn cho những người có chương trình bảo hiểm sức khỏe được khấu trừ cao. Như chúng tôi đã nói trước đây, trương mục HSA cung cấp một trong những kỳ Tax Return mỗi năm mà bạn từng nhận được, bởi vì:

● Số tiền này được khấu trừ từ thu nhập của bạn trong năm đóng góp.
Tiền Lãi trên các khoản đóng góp của bạn phát triển trong tài khoản miễn thuế.
Việc rút tiền được miễn thuế khi chúng được xử dụng để thanh toán cho các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn.

Giới hạn trương mục HSA được thiết lập được tăng lên trong năm 2019 l $3,500 cho các cá nhân và $7,000 cho các gia đình. Ngoài ra, bạn có thể đóng góp thêm $1,000 đô la nếu bạn từ 55 tuổi trở lên.

Một cách khác để tiết kiệm là xử dụng một trang web để mua thuốc theo toa của bạn. Chúng tôi cung cấp một loạt các trang web này trong “ 7 trang web sẽ làm giảm chi phí thuốc theo toa của bạn ”.

Chi phí nha khoa có thể tăng thêm gánh nặng cho việc giữ cho bạn trông O.K. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để cắt giảm chi phí chăm sóc, hãy kiểm tra “5 cách để giảm chi phí chăm sóc răng miệng.”

( Nguồn: Money Talks News / by Chris Kissell )