Sự chỉ định Matthew Whitaker có thể trở thành bất hợp pháp, Andrew Napolitano của Fox News nói

Ngày 10 tháng 11 năm 2018            —–

Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Matthew Whitaker làm Quyền Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp có thể là bất hợp pháp, ông Andrew Napolitano, nhà phân tích tư pháp cao cấp của Fox News, cho biết hôm thứ Tư.

Judge Andrew Napolitano, left, and Matthew Whitaker

Judge Andrew Napolitano (left) and ông Matthew Whitaker – AP

Theo luật, người điều hành Bộ Tư Pháp phải được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận cho một số vị trí trước đó. Ngay cả ở một v tr tạm thời, ” ông Napolitano nói với Dana Perino của Fox News .

Cựu Tổng chưởng lý Jeff Sessions đã bị sa thải hôm thứ Tư và việc thay thế tạm thời của ông phải là Phó Tổng chưởng lý Rod Rosenstein, ông Napolitano nói.

■           Đảng Dân chủ và Cộng hòa chống lại sự can thiệp của Nga khi tổng thốngTrump thay thế ông Sessions với người của tổng thống

ông Napolitano nói rỏ ràng hơn, ông Whitaker được Thượng viện xác nhận vào năm 2004 làm Luật sư Hoa Kỳ cho một Quận lỵ ở phía Nam của tiểu bang Iowa, ông Whitaker vẫn không đủ điều kiện để phục vụ ở chức vụ hiện tại của mình như xác nhận, “cho một vị trí lãnh đạo trong Bộ Tư pháp.

Ai đã được xác nhận và ai sẽ xếp hàng tiếp theo? Là Phó Tổng chưởng lý Rosenstein ” nhà phân tích tư pháp cao cấp của Fox News, ông Napolitano nói thêm.

̣( Nguồn: By David Barde )