Công ty nước ngoài có thể liên quan đến cuộc điều tra của Mueller, hồ sơ chuyển đến Tòa án tối cao

Ngày 22 tháng 12 năm 2018            —–

Công ty giấu tên thuộc sở hữu của một quốc gia nước ngoài đang thách thức trát đòi của bồi thẩm đoàn tòa án liên bang ở Washington, đang yêu cầu Tòa án Tối cao bước vào.

Cuộc đấu tranh bóng tối bắt đầu vào giữa tháng 8 tại Tòa án District of Columbia, nơi bồi thẩm đoàn điều tra về một vấn đề hình sự và đã đưa ra trát đòi hầu tòa để biết thông tin về công ty giấu tên.

Robert Mueller wearing a suit and tie

Provided by MediaDC: Washington Newspaper Publishing Company, Inc

Gần như là một quy tắc, một bồi thẩm đoàn sẽ có hành động như vậy theo yêu cầu của một công tố viên, người nầy đã trình bày những bằng chứng cho các bồi thẩm viên.

Công ty sau đó đã đệ trình một hành động pháp lý, tìm cách hủy bỏ trát đòi hầu tòa trong cùng một tòa án. Vụ kiện của công ty xuất hiện dưới dạng ” Sealed vs Sealed ” trên mạng máy tính của hệ thống tòa án liên bang.

Thẩm phán Beryl Howell của Tòa án District of Columbia đã từ chối nỗ lực của công ty và cũng áp dụng mức phạt $5,000 đô la mỗi tuần, Thẩm phán Beryl Howell nói, công ty đang khinh miệt, vẫn không chịu tuân thủ trát đòi hầu tòa, hồ sơ cho biết.

Sau đó, vào ngày 10 tháng 10, công ty đã nộp một thông báo kháng cáo lên tòa phúc thẩm liên bang ở Washington, nơi vụ án được gọi là Số 18-3071, “In re: Grand Jury Subpoena.”

Công ty, trong hồ sơ kháng cáo cho thấy, đã lập luận, công ty miễn dịch với trát đòi hầu tòa theo Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài ( The Foreign Sovereign Immunities Act ) . Công ty cũng lập luận rằng trát đòi hầu tòa là “vô lý và áp bức” theo các quy tắc tố tụng hình sự liên bang vì nó sẽ yêu cầu công ty vi phạm luật pháp của quốc gia sở hữu nó.

Tòa phúc thẩm Khu vực District of Columbia đã bác bỏ thách thức của công ty để hủy bỏ trát đòi hầu tòa.

Vào thứ bảy, công ty đã yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp và giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới – và cũng đã yêu cầu vụ án vẫn được niêm phong.

Công ty cũng đang yêu cầu Tòa án Tối cao tạm dừng các khoản tiền phạt tiếp tục phát sinh vì không tuân thủ trát đòi hầu tòa, một nỗ lực mà D.C. Circuit cũng đã bác bỏ trong tuần này.

Chuyên gia pháp lý Steve Vladeck cho biết trên Twitter, nếu Tòa án Tối cao thụ lý vụ án và giữ kín, đây sẽ là lần đầu tiên tòa án cao nhất trên đất nước Mỹ tiến hành đánh giá toàn thể, bao gồm cả tranh luận bằng miệng, theo luật pháp.

Vào thứ năm và thứ sáu, đã có hành động niêm phong trong vụ án tại D.C. Circuit. D.C. Circuit đã từ chối một kiến nghị của công ty, nhưng không có thông tin nào khác liên quan đến chuyển động này được tiết lộ.

Tuy nhiên, tòa án cấp cao không bắt buộc phải đưa vụ án ra. Và nếu Tòa án Tối cao bác bỏ yêu cầu, phán quyết của tòa phúc thẩm sẽ có hiệu lực.

( Nguồn: Examiner & AFP )