Có bao nhiêu người ở mỗi tiểu bang được sinh ra bên ngoài nước Mỹ

Ngày 25 tháng 12 năm 2018            —–

Người nhập cư chiếm một phần lớn dân số Hoa Kỳ trên 50 tiểu bang.
Dữ liệu điều tra dân số được công bố gần đây cho thấy, tỷ lệ dân số của mỗi tiểu bang được sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ.

Tiểu bang California và New York có tỷ lệ cư dân sinh ra ở nước ngoài lớn nhất, trong khi tiểu bang West Virginia, Mississippi và Montana có tỷ lệ thấp nhất.

foreign born share state map

Kiersz, dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Nước Mỹ chủ yếu là một quốc gia của những người nhập cư, và những người nhập cư ngày nay sống trên khắp đất nước.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ gần đây đã công bố, số liệu thống kê từ Khảo sát cộng đồng Mỹ 2017, một chương trình, hàng năm hỏi hàng triệu người Mỹ mỗi năm về một số thuộc tính xã hội, kinh tế và nhân khẩu học. Cục công bố số liệu cho mỗi trong số 50 tiểu bang và Washington DC.

Một trong những đề mục được hỏi trong cuộc khảo sát, là nơi những người được hỏi sinh ra, sau đó cho chúng tôi biết có bao nhiêu người ở mỗi tiểu bang di cư sang Hoa Kỳ từ một quốc gia khác.

Tỷ lệ dân số sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ rất đa dạng trên khắp các tiểu bang, từ mức thấp 1.6% dân số ở West Virginia và 2.2% ở cả Mississippi và Montana đến mức cao 22.9% ở New York và 26.9% ở California.

( Nguồn: Business Insider / by Andy Kiersz )