Tình trạng vô gia cư ở Mỹ

Ngày 04 tháng 07 năm 2019

Theo Liên minh Quốc gia, nước Mỹ hiện tại có hơn 610.042 người trải qua tình trạng vô gia cư, không có nơi trú ngụ về đêm ở Mỹ.

SỰ THẬT VÔ GIA CƯ

Vô gia cư là thuật ngữ dành cho những cá nhân trải qua tình trạng không có nơi để ở lâu dài hoặc lặp đi lặp lại. Những người vô gia cư lâu dài thường là một vấn đề công khai, tuy nhiên, họ chỉ chiếm 15% toàn bộ dân số vô gia cư trong một ngày nhất định.

Có gần 48.000 người hoặc 8.5% của tất cả những người vô gia cư là Cựu Chiến Binh

Vào một đêm nhất định, gần 20% dân số vô gia cư mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc các tình trạng liên quan đến lạm dụng chất kích thích.

Nguyên nhân

Việc thiếu nhà ở giá rẻ là một trong những yếu tố lớn nhất góp phần vào tình trạng vô gia cư. Theo Liên minh nhà ở thu nhập thấp quốc gia [National Low Income Housing Coalition], một gia đình có một công nhân toàn thời gian làm việc với mức lương tối thiểu không có thể đủ khả năng ”thuê Fair Market” cho một căn hộ hai phòng ngủ ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ.

Một người thuê nhà có mức lương tối thiểu liên bang là $7.25 đô la mỗi giờ, sẽ cần phải làm việc 90 giờ mỗi tuần để đủ tiền thuê nhà một phòng ngủ tại Fair Market Rent và 112 giờ mỗi tuần để có thể thuê 2 phòng ngủ.

Nghèo đói là yếu tố chính khác góp phần vào dịch bệnh vô gia cư. Việc thiếu cơ hội việc làm, kết hợp với sự suy giảm trong sự hỗ trợ công cộng khiến các gia đình có thu nhập thấp, không có thể tránh tình trạng sống lang thang ở các ngả tư đường xin ăn, ngủ ở vỉa hè, gầm cầu.

Biểu đồ tình trạng vô gia cư ở Mỹ tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Hoa Kỳ. Xử dụng dữ liệu quốc gia gần đây nhất, nó được dùng để làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, nhà báo, người ủng hộ và công chúng về xu hướng vô gia cư, hỗ trợ vô gia cư và dân số có nguy cơ ở cấp quốc gia và tiểu bang.

Con số người Vô gia cư ở mỗi Tiểu bang

1.  ALABANA
–  3,434    người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  7    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói   chung của Tiểu bang

2.  ALASKA
–  2.016    người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  27    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

3.  ARIZONA
–  9,865    người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  14   người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

4.  AKANSAS
–  2,712    người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  9    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

5.  CALIFORNIA
–  129,972   người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  33     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

6.  COLORADO
–  10,857     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  19    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

7.  CONNECTICUT
–  3,976     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  11   người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

8.  DELAWARE
–  1,082     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  11.2     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

9.  DISTRICT OF COLUMBIA
–  6,904      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  99.5    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

10.  FLORIDA
–  31,030     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  15     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

11.  GEORGIA
–  9,499     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  9     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

12.  HAWAII
–  6,530     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  46     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

13.  IDAHO
–  2,012     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  12     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

14.  ILLINOIS
–  10,643    người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  8   người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

15.  INDIANA
–  5,258     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  8   người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

16.  IOWA
–  2,749      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  9    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

17.  KANSAS
–  2,216      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  8   người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

18.  KENTUCKY
–  3,688     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  8    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

19.  LOUISIANA
–  3,059     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  7    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

20.  MAINE
–  2,516     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  18.8    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

21.  MARYLAND
–  7,144      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  12    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

22.  MASSACHUSETTS
–  20,068      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  29    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

23.  MICHIGAN
–  8,351     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  8    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

24.  MINNESOTA
–  7,243      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  13     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

25.  MISSISSIPP
– 11,352      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  5    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

26.  MISSOURI
–  5,883     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  10    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

27.  MONTANA
–  1,405       người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  3.4     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung

28.  NEBRASKA
–  2,421     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  13     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

29.  NEVADA
–  7,544      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  25     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

30.  NEW HAMPSHIRE
–  1,450     người vô gia cư vào một đêm nhất địnht
–  11    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

31.  NEW JERSEY
–  9,398      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  10    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

32.  NEW MEXICO
–  2,551      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  12    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

33.  NEW YORK
–  91,897     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  46     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

34.  NORTH CAROLINA
–  9,268      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  9     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

35.  NORTH DAKOTA
–  542      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  7.2    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

36.  OHIO
–  10,249     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  9     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

37.  OKLAHOMA
–  3,871      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  10.0      người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

38.  OREGON
–  14,476      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  35     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

39.  PENNSYLVANIA
–  13,512      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  11     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

40.  PUERTO RICO
–  3,182        người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  10      người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

41.  RHODE ISLAND
–  1,101     người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  10.4    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

42.  SOUTH CAROLINA
–  3,933       người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  8    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

43.  SOUTH  DAKOTA
-1,159      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  13.3    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang
44.  TENNESSEE
–  7,883       người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  12     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

45.  TEXAS
–  25,310     người vô gia cư vào một đêm nhất định
-9      người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

46.  UTAH
–  2,876      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  9     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

47.  VERMONT
–  1,291       người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  21       người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

48.  VERGINIA
–  5,975       người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  7      người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

49.  WASHINGTON
–  22,304      người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  30     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

50.  WEST VIRGINIA
–  1,243        người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  7    người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

51.  WISCONSIN
–  4,907       người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  8     người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

52.  WYOMING
–  639        người vô gia cư vào một đêm nhất định
–  11.0      người vô gia cư trên 10.000 người trong dân số nói chung của Tiểu bang

Homeless là một tệ nạn xã hội. Mỹ là quốc gia có nền kinh tế và kỷ thuật đứng đầu thế giới, cũng không thoát khỏi vấn nạn Homeless, một bài toán nan giải về vấn đề an sinh xã hội, đã làm đau đầu các cấp lảnh đạo quốc gia và cá nhà xả hội học.

( Nguồn:  the National Alliance to End Homelessness ) )