Luật súng ở Texas trở nên khoan dung hơn

Ngày 05 tháng 08 năm 2019            ——

TEXAS  –    Trong khi nhiều người đang kêu gọi kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn qua các vụ nổ súng hàng loạt gần đây, tiểu bang Texas đã đi theo một hướng khác.

Cơ quan lập pháp của tiểu bang Texas đã thông qua 10 dự luật sửa đổi ủng hộ lần thứ hai trong phiên hợp năm 2019. Dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 09.

Tiểu Bang Lone Star đã có một số luật về súng không quá gây gắt nhất trong toàn nước Mỹ:

+ Không có giấy phép hoặc kiểm tra lý lịch được yêu cầu cho việc bán súng đến tư nhân, bao gồm các buổi trình diễn súng.
+  Ở Texas, bạn không cần giấy phép để mua súng ngắn.
+  Ở tuổi 18, bạn được phép mua súng dài, và ở tuổi 21, bạn có thể xử dụng súng ngắn.
+  Nếu bạn mua một khẩu súng từ một cửa hàng, bạn phải qua sự kiểm tra lý lịch.
+ Texas cho phép mang súng che dấu và được coi là một tiểu bang “shall issue”. Điều đó có nghĩa là cơ quan thực thi pháp luật không thể ngăn bạn xin một giấy phép, nếu bạn đáp ứng các yêu cầu.
+ Giấy phép mang súng che giấu được cấp bởi Cục An toàn Công cộng. Để có được một giấy phép, ứng viên phải tham gia một khóa đào tạo từ 4 đến 6 giờ, vượt qua bài kiểm tra viết và bản demo thành thạo bắn súng.
+ Nếu bạn là một tội phạm bị kết án, có tiền án về tội nhẹ, bị buộc tội hình sự, nghiện xì ke ma túy hoặc rượu, một số được chẩn đoán tâm lý hoặc lệnh cấm mà bạn sẽ không thể có được giấy phép mang súng che giấu.
+ Ở Texas, chủ sở hữu súng không có giới hạn về con số súng ngắn được mua và không có thời gian chờ đợi bắt buộc để được mua súng ngắn.

Đây là một trong những luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 09:

+ Những người Texas sở hữu súng hợp pháp sẽ có thể mang súng đến nơi công cộng, sau khi một thảm họa tự nhiên hoặc được tiểu bang tuyên bố. Luật được đưa ra sau khi có sự khiếu nại từ các nạn nhân của trận bảo Harvey, không thể lấy súng trong các cuộc di tản bắt buộc.
+ Những người sở hữu súng ngắn được cấp phép, có thể mang theo một cách hợp pháp ở những nơi thờ tự, trừ khi thông báo được đưa ra bằng miệng hoặc bằng văn bản có hiệu lực, hoặc cảnh báo rằng vũ khí đã bị cấm nơi thờ cúng. Nhà thờ và đền chùa vẫn sẽ có thể cấm mang vũ khí.
+ Chủ nhà sẽ không thể cấm người thuê nhà có súng trong căn hộ của họ.
+ Các khu học chánh không còn có thể cấm sở hữu vũ khí được cất giữ trong các phương tiện di chuyển được khóa lại cẩn thận.

( Nguồn : HuffPost / by Marcelino Benito )