Tin tức qua hoạt hình

Ngày 21 tháng 09 năm 2019           —-

1.

Slide 1 of 50: Bill Bramhall/New York Daily NewsTôi tự hỏi những gì ông đang hứa hẹn với  nhà lãnh đạo nước ngoài.
– Nếu đó là BiBi, lời xin lỗi

Bill Bramhall/New York Daily News

2.

Slide 5 of 50: Walt Handelsman/The New Orleans Advocate

– Nếu bạn biết khói thuốc khủng khiếp cho bạn, tại sao làm điều đó ?

– Giảm căng thẳng, không thể nhìn thấy bản tin tức đầu trang.

Walt Handelsman/The New Orleans Advocate

3.

Slide 15 of 50: Drew Sheneman/Tribune Content Agency

– FBI đã điều tra kỹ lưỡng về các cáo buộc chống lại Brett Kavanaugh. Họ đã nói chuyện với Tobin, Judge PJ Bernie và Even Squil

Drew Sheneman/Tribune Content Agency

4.

Slide 16 of 50: Dana Summers/Tribune Content Agency

– Tôi quên hôm nay chúng ta đang luận tội ai?

Dana Summers/Tribune Content Agency

5.

Slide 28 of 50: Drew Sheneman/The Star-Ledger

– Thuốc lá điện tử là nguy hiểm –  chơi với cái này thay thê.́

Drew Sheneman/The Star-Ledger

6.

Slide 30 of 50: Walt Handelsman/The Times-Picayune The Advocate

– Bị coi là chết người, đoán xem cái nào ngay lập tức bị cấm.

Walt Handelsman/The Times-Picayune The Advocate

7.

Slide 34 of 50: Dan Wasserman/Tribune Content Agency

– bất bình đẳng thu nhập cũng là bất bình đẳng tuổi thọ

– người giàu sống lâu hơn người nghèo.

– tốt, nếu họ sống lâu hơn …

– …  họ sẽ cần tiền |

Dan Wasserman/Tribune Content Agency

( Nguồn : MSN / News )