Tin tức qua hoạt hình

Ngày 27 tháng 09 năm 2019            —–

1.Slide 12 of 50: Steve Breen/The San Diego Union-Tribune/Creators

Hình hai cựu tổng thống bị impeachment, bà Pelosi đang muốn treo một bức ảnh của một tổng thống nửa

©  Steve Breen/The San Diego Union-Tribune/Creators

2.

Slide 1 of 50: Michael Ramirez/Creators

– ô hô! một tin sốt dẻo khác.
– Bạn có chắc chắn điều này dẫn đến một kết luận không ?

©  Michael Ramirez/Creators

3.

Slide 2 of 50: Gary Varvel/Creators

Tổng thống Donald  Trump nói với tổng thống Ukraine, hảy bôi bẩn trên các đối thủ chính trị của ông …

©   Gary Varvel/Creators

4.

Slide 3 of 50: Drew Sheneman/The Star Ledger

Đây là một sự hiểu lầm lớn. Thực tế là tôi đã hỏi Ukraine về phân đất cho một khu vườn mà tôi đang bắt đầu trồng ở đây. 

©  Drew Sheneman/The Star Ledger

5.

Slide 4 of 50: Dana Summers/Tribune Content Agency

Tôi đã nói với anh ” Ukraine phone call”

–  Có tội.  ( Đảng Dân chủ )

–  Vô tội.  ( Đảng Cộng Hòa )

©   Dana Summers/Tribune Content Agency

6.

Slide 5 of 50: Steve Breen/The San Diego Union-Tribune

©  Steve Breen/The San Diego Union-Tribune

7.

Slide 6 of 50: David Horsey/Tribune Content Agency

khi kết thúc Công ước  hiến pháp năm 1787, Benjamin Franklin đã được hỏi… và Benjamin Franklin trả lời …
– những gì chúng ta đã có, một Vương quốc hay một nước Cộng hòa?
… và Franklin đã trả lời
– Là nước Cộng hòa nếu bạn có thể giữ nó.
… và ông đã nói thêm …
– … có nghĩa là Donald Trump có thể phải bị impeached.

©   David Horsey/Tribune Content Agency

8.

Slide 8 of 50: Michael Ramirez/Creators

–  thưa tổng thống, chúng tôi đã thay thếđiện thoại của tổng thống.

©   Michael Ramirez/Creators

9.

Slide 9 of 50: Gary Varvel/Creators

©   Gary Varvel/Creators

10.

Slide 14 of 50: Drew Sheneman/Tribune Content Agency

–  người ta buộc tội tôi lạm dụng quyền lực của tổng thống
–  Tôi không biết cách nào khác để làm, ngoài việc xử dụng quyền lực của một tổng thống.

©   Drew Sheneman/Tribune Content Agency

11.

Political cartoons

–  Đó là một gói viện trợ quân sự thực sự tốt đẹp mà bạn có ở đây, sẽ thật xấu hổ nếu có gì đó … xảy ra với nó …

©   Wolverton, Battle Ground, WA

12.

Slide 94 of 99: The News In Cartoons

–  Impeach  tổng thống Trump bây giờ.

–  Hạ bệ ông Trump qua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

–  Nước Mỹ chia rẻ hơn bao giờ hết.

̣ ( Nguồn: The news in cartoon – MSN )