Tin Tức qua Hoạt Hình

Ngày 05 tháng 10 năm 2019            —-

1.  SLIDES © Walt Handelsman/The Times-Picayune The Advocate

Slide 1 of 50: Walt Handelsman/The Times-Picayune The Advocate

– Tổng thống có nghiêm túc về một con hào biên giới đầy cá sấu không? !!
– nhìn bên ngoài

2. SLIDES © David Horsey/the Seattle Times

Slide 4 of 50: David Horsey/The Seattle Times

Đây là ” DeepState” Donald Trump nên sợ …

3. SLIDES © Michael Ramirez/Creators

Slide 5 of 50: Michael Ramirez/Creators

– Chủ tịch Xi, bạn sẽ thổi tắt ngọn nến của bạn?
– Tôi sẽ để nó đốt thêm vài trận

4. SLIDES © Gary Varvel/Creators

Slide 6 of 50: Gary Varvel/Creators

Người tố giác.

5. SLIDES © joey Weatherford/Tribune Content Agency

Slide 8 of 50: Joey Weatherford/Tribune Content Agency

Uh-Oh, có vẻ như một người tố giác khác đang trên đường rò rỉ thông tin cho đảng Dân chủ.

6. Slides © CHRIS BRITT/CREATORS

Slide 40 of 50: Dan Wasserman/Tribune Content Agency

– Volodymyr. Tôi đang gửi cho bạn một cái xẻng!
– Một cái xẻng ?

– Vâng, hảy xử dụng nó để đào xới tìm kiếm vết bẩn trên một chính trị gia nào đó …
– … và sau đó để tìm kiếm kho báu ẩn giấu của viện trợ Hoa Kỳ.
– Oh
– … Và sau đó chôn dấu bất kỳ bản sao nào của cuộc gọi này !!

( Nguồn: MSN News)