TIN TỨC QUA HOẠT HÌNH

Ngày 04 tháng 11 năm  2019            —-

 1.

Town Square Cartoons

©    Town Square Cartoons

–  cuối cùng ông ấy đã có một con chó

2.

©   Monte Wolverton   Copyright 2019 Cagle Cartoons

–  Tweets

–  Trát đòi hầu tòa.

3.

©   R.J. Matson  Copyright 2019 Cagle Cartoons

̉   4. 

Town Square Cartoons

©  Town Square Cartoons /  EPSON MFP image

–   Đám đông đang la ó tôi. Có phải họ muốn tôi ném ra sân đầu tiên?

       –   Thực ra. tôi nghĩ họ muốn ném ông ra ngoài

5.

Town Square Cartoons              ©    Town Square Cartoons

–    họ có trang phục ứng cử viên nào khác không?

( Nguồn: MSN )