2019: Tranh hoạt hình biên tập trong năm

Ngày 02 tháng 12 năm 2019              —–

Tin tức qua hoạt hình.

1.

Slide 1 of 47: David Horsey/Seattle Times

©   David Horsey/Seattle Times họ chỉ đổ rác của họ!
     –  Họ chỉ đổ rác của họ!
     –  Đừng nhìn vào những gì họ đã làm bởi các phòng vệ sinh đóng kín cửa!
     –  Con người là những con vật như vậy!

2.

Slide 2 of 47: Walt Handelsman/The New Orleans Advocate

©   Walt Handelsman/The new Orleans Advocate

– Những người Dân chủ đang không nao núng !3.

3.

Slide 3 of 47: Michael Ramirez/The Las Vegas Review-Journal

©   Michael Ramirez/The Las Vegas Review journal

–  Tổng thống đang phá bỏ bức tường nầy !

4.

Slide 4 of 47: Drew Sheneman/Tribune Content Agency

©  Drew Sheneman/tribune Content Agency

–  Anh chàng đã phát minh ra cà phê một đô la, muốn giảng cho chúng tôi về trách nhiệm tài chánh !  

5.

Slide 5 of 47: The News In Cartoons

©  Steve Breen/The San Diego Union-Tribune

–  Elizabeth Warren tự nhận mình là người Mỹ Da đỏ ở Texas Bar Registration.

–  Báo chí cố gắng tiếp cận thượng nghị sỉ về một bình luận.

6.

Slide 6 of 47: The News in Cartoons

©    The News in Cartoons — Feb. 14, 2019

–  Mẹ, hảy nhắc con tại sao chúng ta không chích ngừa bịnh sởi ?

–  Họ rất ệ cho con..

–  Mẹ đọc những điều đó ở đâu đó trên Facebook.

7.

Slide 8 of 47: David Horsey/Tribune Content Agency

©  David Horsey/Tribune Content Agency

–   Kim! Kim! Kimster! Tôi nhớ bạn, Duddy bé nhỏ
–   Thông báo: Một tình trạng khẩn cấp quốc gia thực sự đang được tiến hành.

8.

Slide 14 of 47: Walt Handelsman/The New Orleans Advocate

©    Walt Handelsman/ The New Orleans Advocate

–   Bạn có nghĩ rằng sự bốc đồng của tôi đang đẩy mọi người đi ?

9.

Slide 17 of 47: The News In Cartoons

–    ” Bố già … Uh, ý tôi là tổng thống … có thể kết thúc mọi cuộc điều tra mà anh ta đang bị điều tra nếu anh ta không chọn điều tra hoặc nếu điều đó chỉ làm anh ta khó chịu !!

10.

Slide 25 of 47: Bill Bramhall/New York Daily News

©   Bill Bramhall/New York Daily News

–   Không có tin tức giả ở Russia, Amirite ?

( Nguồn: MSN )