TIN TỨC QUA HOẠT HÌNH

Ngày 07  Tháng 12  Năm 2019                ——

1.

Slide 25 of 50: Bill Bramhall/New York Daily News

©    Bill Bramhall/New York Daily News

Bức tường mới:
–  Về mặt kỹ thuật, nó chỉ thay thế các rào cản hiện có.
–  Tờ Khai thuế của tổng thống  Trump

Trump Tax Returnes

2.

Slide 7 of 50: Steve Breen/The San Diego Union-Tribune

©    Steve Breen/The San Diego Union-Tribune

3.

Slide 6 of 50: Phil Hands/Wisconsin State Journal

©   Phil Hands/Wisconsin State Journal

Cựu chiến binh chiến tranh thế giới thứ hai
–  Tôi đã chiến đấu để ngăn chặn sự chuyên chế và giữ gìn tự do.

Cựu chiến binh vào Giáng sinh
–  Tôi đã tweet để ngăn mọi người nói:  “CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG”

4.

Slide 3 of 50: Drew Sheneman/The Star-Ledger

©   Drew Sheneman/The Star-Ledger

–   Donald, anh hứa sẽ cấm vaping!
–  Tôi cũng hứa sẽ giữ gìn và bảo vệ hiến pháp, chúng tôi biết làm thế nào để giải quyết.

5.

Slide 9 of 50: Dana Summers/Tribune Content Agency

©     Dana Summers/Tribune Content Agency

–   không nói cho tôi biết, tôi đã biết bạn muốn gì rồi ?

( Nguồn: MSN )