TIN TỨC QUA HOẠT HÌNH

Ngày 24 Tháng 12 năm 2019              —–

1.

Slide 5 of 50: David Horsey/Seattle Times

©   David Horsey / Thời báo Seattle
Revealed:
Đại học Trump là một sự xấu hổ.
    – Tôi cảm thấy không xấu hổ.
Trump đã trả tiền cho ngôi sao khiêu dâm để che giấu chuyện ngoại tình.
    – Tôi cảm thấy không xấu hổ.
Trump đã sử dụng quỹ từ thiện của mình như một quỹ đầu tư cá nhân.
    – Tôi cảm thấy không xấu hổ.
Tin tức: Trump luận tội
    – nghiêm túc, bạn đang mong đợi một phản ứng khác nhau?

2.

Slide 6 of 50: Joel Pett/Lexington Herald Leader

©    Joel Pett / Lãnh đạo Lexington Herald
   – Nghiêm túc đấy, Thượng nghị sĩ Mc Connell?

3.

Slide 7 of 50: Joey Weatherford/Tribune Content Agency

©     Joey Weatherford / Cơ quan nội dung Tribune
    – Trái ngược với những gì bạn có thể đã nghe, chúng tôi ở đây trong quốc hội rất coi trọng các bài viết luận tội.

4.

Slide 8 of 50: Dana Summers/Tribune Content Agency

©     Dana Summers/ Tribune Content Agency
Hạ Viện   –   Luận tội   –   Thượng Viện

5.

Slide 23 of 50: Gary Varvel/Creators

©     Gary Varvel / Creators
    –    Tôi khẳng định một cách long trọng rằng đảng Dân chủ sẽ luận tội tôi bao nhiêu tùy thích ….  .

( Nguồn: MSN NEWS )