Fed-Up, John Roberts đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho cả hai bên luận tội

Ngày 22 tháng 01 năm 2020                ——

Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts cảnh báo các luật sư của Tổng thống Donald Trump và các nhà quản lý luận tội Hạ viện qua giọng điệu của họ trong ngày đầu tiên cu6a quá trình tố tụng.

Ông Roberts nói với cả hai bên, hãy nhớ rằng họ đang giải quyết vấn đề về cơ chế của nước Mỹ có quyền lực lớn nhất thế giới.

Supreme Court Chief Justice John Roberts walks to the Senate chamber at the Capitol on Thursday.

©     Chánh án Tòa án tối cao John Roberts đi bộ đến phòng Thượng viện tại Tòa nhà Quốc hội hôm thứ Năm. —   

Một lý do khiến vấn đề đạt được danh hiệu Fed-up, là vì các thành viên của phiên tòa luận tội nói theo cách thức và xử dụng ngôn ngữ không có lợi cho cho cuộc đàm luận dân sự.

Bình luận của ông Roberts được đưa ra, sau các màn tranh cải đến nửa đêm giửa Dân biểu Jerry Nadler (D-N.Y.), một trong những người quản lý của Hạ viện luận tội và luật sư của tổng thống Trump, Pat Cipollone.

Ông Nadler đã gọi tổng thống Trump là chiến lược pháp lý, đã làm lúng túng và đưa Thượng viện vào nhiệm vụ sau một loạt phiếu bầu của đảng không cho phép người làm chứng hoặc bằng chứng mới.

Tổng thống đang bị xét xử tại Thượng viện, nhưng Thượng viện đang làm công việc xét xử trong mắt người dân Mỹ. Bạn sẽ bỏ phiếu để cho phép tất cả các bằng chứng liên quan được trình bày ở đây hay không? Hay bạn sẽ phản bội lời cam kết của bạn để trở thành là một bồi thẩm vô tư?

Ông Nad Nadler nói: “Cho đến nay, tôi rất buồn khi nói rằng tôi thấy rất nhiều thượng nghị sĩ bỏ phiếu che đậy, bỏ phiếu để từ chối các nhân chứng, một cuộc bỏ phiếu hoàn toàn không thể vượt qua, rõ ràng là một cuộc bỏ phiếu phản bội. Ông cũng gọi đó là một cuộc bỏ phiếu của những người chống lại nước Mỹ và người dân Mỹ”.

Luật sư Cipollone của tổng thống nói: “Người duy nhất nên xấu hổ, ông Nadler, là bạn. Đối với cách bạn giải quyết cơ chế nầy và đây là Thượng viện Hoa Kỳ. Bạn không chịu trách nhiệm ở đây”.

Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts nói, cả hai bên hãy lùi lại và cảnh báo những người khác cũng làm như vậy. Ông lưu ý, trong phiên tòa luận tội năm 1905 của thẩm phán liên bang Charles Swayne, một thượng nghị sĩ đã phản đối việc xử dụng từ “pettifogging” (có nghĩa là tình trạng lo lắng quá nhiều về những chi tiết nhỏ hoặc không quan trọng, trên mỗi Merriam-Webster).

“Tôi không nghĩ, chúng ta cần phải đạt được tiêu chuẩn cao như vậy. Nhưng tôi nghĩ những người giải quyết vấn đề của Thượng viện nên nhớ họ đang ở đâu” ông Robert nói.

( Nguồn: HuffPost / by Ed Mazza )