TIN TỨC QUA HOẠT HÌNH

Ngay 31 thang 01 nam 2020            —-

 

1.

Slide 53 of 149: David Horsey/Tribune Content Agency

David Horsey/Tribune Content Agency

–    ngăn chặn rò rỉ!

2.

Slide 51 of 149: Drew Sheneman/Tribune Content Agency

Drew Sheneman/Tribune Content Agency

Tổng thống bình luận về người nhập cư trái phép.
– Những người này không phải người. Đây là những con vật!

3.

Slide 11 of 149: The News in Cartoons

Drew Sheneman/Tribune Content Agency

Chúng tôi là Đảng pro-family

4.

Slide 23 of 149: Chan Lowe/Tribune Content Agency

Chan Lowe/Tribune Content Agency

– Jesus đã khóc!!!                                                                                                            ICE chia rẻ các gia đình tị nạn nhân là “răn đe”.

5.

Slide 24 of 149: Drew Sheneman/Tribune Content Agency

Drew Sheneman/Tribune Content Agency

–   Spygate không phải là một thuyết âm mưu! nó thật ra như một đám đông, Lể khai mạc lớn của tôi. Cuộc hôn nhân ổn định của tôi và tài sản lớn của tôi.

6.

Slide 50 of 149: Chan Lowe/Tribune Content Agency

Chan Lowe / Cơ quan nội dung Tribune

Giá trị gia đình
–  CHA MẸ
–  TRẺ EM
–  Chào mừng bạn đến Mỹ                                                            –     KHÔNG ĐUỌC CHÀO ĐOÁN!    

7.

Slide 40 of 149: David Horsey/Seattle Times

David Horsey / Giờ Seattle

Chiếc mũ mới của ông ấy …
  – Làm cho Trung Quốc trở nên tuyệt vời trở lại.
         – Tôi đã nói gì về Trung Quốc trước đây?       Đó là Tin giả!!

( Nguồn: MSN / Cartoon )