Người nhận An sinh xã hội sẻ nhận được stimulus check qua nạn dịch coronavirus – như thế nào.

Ngày 27 tháng 03 năm 2020             —–

Hàng triệu người Mỹ khai thuế sắp sửa nhận được stimulus checks từ chính phủ – bao gồm cả người về hưu nhận tiền An sinh xã hội.

Những người có lợi tuất ít hơn $75,000 đô la một năm sẽ nhận được $1,200 đô la theo gói cứu trợ coronavirus trị giá $2 trillion đô la mà Quốc hội đã chấp thuận để giúp giảm bớt sự suy thoái kinh tế do dịch COVID-19 lây lan Và một chi phiếu $500 sẽ được cấp cho người phụ thuộc (Dependent) khai chung.

Social Security recipients to get checks under coronavirus stimulus bill. Here’s how

Những người về hưu, hàng tháng nhận được tiền An sinh xã hội cũng sẽ nhận được tiền. Ngay cả những người nhặn SSI (Supplemental Security Income), một chương trình liên bang dành cho người khuyết tật hoặc người mù và những người có lợi tuất thấp hoặc không có thu nhập, cũng được hưởng.

Năm 2019, có 64 triệu người Mỹ đã nhận được các khoản thanh toán An sinh xã hội, theo Trung tâm chính sách và ngân sách (Center on Budget and Policy Priorities) Và có Khoảng 8 triệu người nhận được trợ cấp SSI.

Người nhận An sinh xã hội thường không khai thuế hàng năm. Tuy nhiên, miễn là họ nhận được mẫu SSA-1099 (lợi ích An sinh xã hội), chính phủ liên bang sẽ có thể gửi cho họ một khoản thanh toán (Stimulus check) thông qua cách họ nhận được khoản thanh toán An sinh xã hội” theo tờ Washington Post.

Văn phòng Thượng nghị sĩ Richard Burr, ở North Carolina đã xác nhận điều đó, báo cáo của WLOS cho biết.

Nếu không có tờ khai thuế, những người thuộc nhóm An sinh xã hội và Người khuyết tật SSI có thể xử dụng dữ liệu của Cơ quan an sinh xã hội (Social Security Administration) để đưa ra yêu cầu của mình, theo WLOS.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin của Maryland đã làm rõ vấn ̣đề nầy, bất kỳ ai khai SSI sẽ đủ điều kiện cho stimulus check bao gồm những người dependent được khai chung, mỗi người nầy sẽ nhận $500 đô la.

Không có thông tin bổ sung nào có sẵn trên trang web của IRS sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật vào ngày thứ Sáu. Hiện tại cũng không có đăng ký cần thiết cho stimulus check thanh toán, theo IRS.

( Nguồn: Miami Herald / by Hayley Fowler, Brian Murphy )