Cuộc khủng hoảng COVID-19 ở khu vực Houston: 10 người chết và 1.002 trường hợp bị nhiểm

Ngày 30 tháng 03 năm 2020                   —–

Khu vực Houston đã vượt qua con số lay nhiểm 1.000 trường hợp COVID-19.
Vào ngày 30 tháng 3, Harris County đã báo cáo cái chết thứ hai do coronavirus. Bệnh nhân là một phụ nữ ở độ tuổi 50, đã nhiễm Corvid-19  được xác nhận, theo Bộ Y tế Công cộng của Harris County.

Người phụ nữ cư trú ở phía tây bắc của quận và đã có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, các giới chức y tế của quận cho biết.

Cùng ngày, Brazoria County  đã báo cáo cái chết về coronavirus đầu tiên là một phụ nữ ở thành phố Pearland  ở độ tuổi từ 75 đến 85 tuổi.

Cuối buổi chiều, thành phố Houston đã ghi nhận cái chết do coronavirus thứ ba: một phụ nữ ở độ tuổi 70 với tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Đây là sự cố xảy ra                 .

TỔNG SỐ TRƯỜNG HỢP:       1.002 bị nhiểm coronavirus

TRƯỜNG HỢP THEO KHU VỰC

Houston:                  309 trường hợp, 3 người chết

Harris County:          254 trường hợp, 2 người chết

Brazoria County:       69 trường hợp, 1 người chết

Brazos County:          46 trường hợp, 2 người chết

Chambers County:      5 trường hợp

Fort Bend County   :   119 trường hợp, 1 người chết

Galveston Ounty:        70 trường hợp

Grimes County:           3 trường hợp

Liberty County:            2 trường hợp

Matagorda County:     21 trường hợp, 1 người chết

Montgomery County:    81 trường hợp

Wharton COUNTY:      7 trường hợp

Walker County:            3 trường hợp

Washington County  :   9 trường hợp

Quận Austin County:    2 trường hợp

San Jacinto:                1 trường hợp

Waller County:       3 trường hợp

( Nguồn: ABC 13 Houston / by by KTRK )