Hạ viện chấp thuận Dự luật : District of Columbia là tiểu bang thứ 51 của Mỹ

Ngày 26 tháng 06 năm 2020                 —–

Washington, D.C., sẻ trở thành tiểu bang thứ 51 trong Liên bang theo một dự luật được thông qua bởi Hạ viện vào ngày thứ sáu,  cùng với một cuộc bỏ phiếu chủ yếu là hai Đảng.

Việc bỏ phiếu trên Dự luật trở thành tiểu bang, một phần thúc đẩy lập pháp cuối cùng của Đảng dân chủ, trước khi quốc hội nghỉ hai tuần lể, bắt đầu sau ngày 4 tháng 7, với số phiếu là 232 đến 180. Tất cả Đảng Cộng hòa phản đối Dự luật, tham gia cùng với đảng dân chủ, Rep Collin Peterson của Minnesota, và Rep Justin Amash, một Libertarian từ Michigan, người caucuses, không thuộc Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa.

D.C. Del. Eleanor Holmes Norton presents an American flag with 51 stars, commemorating the possibility of adding D.C. as the 51st state, in her Capitol Hill office on February 18, 2020. (Photo: Congressional Quarterly via Getty Images)

©      D.C. del. Eleanor Holmes Norton trình bày một lá cờ Mỹ với 51 ngôi sao, kỷ niệm khả năng DC có thể là tiểu bang thứ 51, tại văn phòng Capitol Hill của cô vào ngày 18 tháng 2, 2020. (Photo: Congressional quarterly via Getty Images)

Pháp luật không được dự kiến để di chuyển trong trong Thượng viện do Đảng Cộng hòa nặ́m giử. Chuyển động của Dự luật đến đỉnh trong chương trình nghị sự của Hạ viện đã được nhanh chóng, đến trong sự trỗi dậy của các cuộc biểu tình George Floyd, một người Mỹ da đen chết, trong nước cũng như ở các quốc gia trên thế giới. Tổng thống Donald Trump di chuyển vệ binh quốc gia từ các tiểu bang khác về Thủ đô D.C để dập tắt các cuộc biểu tình, dọn con đường từ Tòa bạch ốc qua công viên Lafeyete đến một nhà thờ cho cơ hội chụp ảnh, làm nổi bật trạng thái trong sự ủng hộ của một tiểu bang.

District of Columbia không phải là đại diện trong Thượng viện và đại diện của Hạ viện qua bỏ phiếu, theo quy tắc Quốc hội, chỉ mang tính biểu tượng, lả phiếu đó sẽ không là một quyết định tại quốc hội. Del. Eleanor Holmes Norton, đại diện của District, đã tài trợ cho Dự luật nói.

” Những người dân Washington, DC phải trả thuế – quan trọng hơn điều đó, đã phục vụ trong quân đội, góp phần vào sức sống của Mỹ và sức mạnh kinh tế của đất nước chúng ta một cách rất chính trị , vậy thì sao? không có quyền đại diện trong Quốc hội Hoa Kỳ? Làm thế nào điều đó có thể được? Ý tưởng đó là của ai ? ” chủ tịch Hạ viện  Nancy Pelosi đặt câu hỏi tại một cuộc họp báo thứ năm.

Dự luật được đánh số H.R. 51 như là một ” cái gất đầu” về việc Washington D.C sẽ đứng theo thứ tự gia nhập Liên bang, đã được đảm bảo của Hạ viện, đã có hơn 218 phiếu thuận, trước khi ra trước Quốc hội. Dự luật sẻ tuyên bố Washington D.C sẻ là một Tiểu bang thứ 51, đặt tên là “Washington Douglass Commonwealth ” và thiết lập các thủ tục để chuyển giao quyền và sở hữu phần lớn đất không dân cư của thành phố cho chính phủ liên bang.

Tiểu bang “Washington, Douglass Commonwealth” sẽ cho phép thành phố vẫn còn được gọi là “Washington, DC” thường xuyên nhưng cũng phải tỏ lòng kính trọng với Frederick Douglass, một cựu nô lệ và là người theo chủ nghĩa bãi bỏ nô lệ – sinh ra ở Maryland và sau nầy sống trong thành phố.

Đảng dân chủ đã từ lâu tìm kiếm người đại diện cho Washington D.C, nơi có dân số cho đến gần đây đã nghiêng rất nhiều về cư dân người Mỹ gốc Phi.Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, có 705.749 cư dân ước tính của Washington là 2019 người đã được thực hiện gần như bình đẳng-khoảng 46% mỗi người – cư dân da trắng và da đen. Ba phiếu bầu cử tri đoàn của Washington D.C là Dân chủ đáng tin cậy.

Đảng Cộng hòa cho biết Dự luật sẽ được vi hiến và đề nghị những cách khác để đối phó với thuế của Washington DC mà không có đại diện, giống như miễn cư dân từ các loại thuế liên bang hoặc trả đất lại cho Maryland, tương tự như việc chuyển nhương đất Virginia đã cho DC biên giới phía Nam hiện nay của DC.

“Nếu bạn muốn quyền biểu quyết, thì đơn giản: làm những gì xảy ra trong năm 1847 và trả lại đất cho Maryland”, ông Rep Andy Harris, một đảng Cộng hòa Maryland. ” Đây là một mưu thế chính trị thuần túy. ”

( Nguồn: by Jonathan Nicholson )