Những hoạt hình hài hước kinh dị về việc tổng thống Trump không chịu nhượng bộ

Ngày 19 tháng 11 năm 2020             —-

           Ý kiến:  Phim hoạt hình chính trị trong tuần

 

©    Tribune Content Agency Editorial

 

©    Tribune Content Agency Editorial

 

 

©    Tribune Content Agency Editorial

 

 

©    Tribune Content Agency Editorial

 

©    Tribune Content Agency Editorial

 

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 30 of 37: Scott Stantis/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 37 of 37: Phil Hands/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 31 of 37: Bill Bramhall/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 7 of 37: Scott Stantis/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 9 of 37: Joey Weatherford/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 13 of 37: Walt Handelsman/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 1 of 37: Walt Handelsman/Tribune Content Agency

 

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 24 of 37: David Horsey/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 19 of 37: Dan Wasserman/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

 

Slide 22 of 37: Joey Weatherford/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Slide 3 of 37: Bill Bramhall/Tribune Content Agency

©    Tribune Content Agency Editorial

 

Nguồn: