Gần 60% nói, ông Trump lẽ ra phải bị kết án trong phiên tòa luận tội: thăm dò ý kiến

Ngày 14 tháng 02 năm 2021                —–

Một cuộc thăm dò của ABC News-Ipsos thực hiện ngay sau khi phiên tòa kết thúc cho thấy, Gần 60% người Mỹ tin rằng
trong phiên tòa luận tội lần thứ hai tại Thượng viện,cựu Tổng thống Trump phải bị kết án.

Năm mươi tám phần trăm (58%) người Mỹ được khảo sát trong cuộc thăm dò mới, được tiến hành từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 2 và dựa trên mẫu xác suất đại diện quốc gia của 547 người trưởng thành, cho biết, ông Trump lẽ ra đã bị kết án bởi thượng viện vì những tội danh mà ông đã xúi giục “Cuộc bạo loạn ngày 06 tháng 01 ” tại Điện Capitol vào tháng trước.

a group of people in a room: In this screenshot taken from a congress.gov webcast, Senate votes 57-43 to convict on the fifth day of former President Donald Trump's second impeachment trial at the U.S. Capitol on February 13 in Washington, D.C. Although the majority of senators voted to convict, Trump was acquitted as the Constitutional requires a two-thirds majority (67 senators) for a conviction to pass.

©     Congress.gov/Getty – Thượng viện bỏ phiếu 57-43 để kết tội vào ngày thứ năm của phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lần thứ hai tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 2 ở Washington, DC Mặc dù đa số trong số các thượng nghị sĩ được bỏ phiếu để kết tội, ông Trump được trắng án vì Hiến pháp yêu cầu đa số hai phần ba (67 thượng nghị sĩ) để kết án, được thông qua

Thượng viện đã tuyên bố trắng án cho ông Trump vào thứ Bảy qua một cuộc bỏ phiếu 57-43 – Kết tội sẽ cần 2/3 phiếu bầu của thượng viện hoặc 67 phiếu bầu.

Cuộc thăm dò cho thấy, sự ủng hộ cho sự kết tội này hoàn toàn thuộc về đảng phái. Gần 90% số người được hỏi, xác định là đảng viên Đảng Dân chủ cho biết, họ tin cựu tổng thống đáng lẽ phải bị kết án, so với 64% số người xác định là đảng viên độc lập và 14% số người xác định là đảng viên Cộng hòa cũng nói như vậy.

In this image from video, senators vote during the second impeachment trial of former President Donald Trump in the Senate at the U.S. Capitol in Washington, Saturday, Feb. 13, 2021. (Senate Television via AP)

©     Trong hình ảnh này từ video, các thượng nghị sĩ bỏ phiếu trong phiên tòa luận tội lần thứ hai cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, Thứ Bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2021. (Truyền hình Thượng viện qua AP)

Đa số người được hỏi đồng ý rằng bằng chứng chống lại cựu tổng thống Trump trong phiên tòa là rất mạnh. Hầu hết những người được thăm dò ý kiến ​​cũng nói, họ tin các Thượng Nghị Sĩ đã bỏ phiếu trong phiên tòa, không căn cứ trên nững chứng cớ xác thực, mà dựa trên việc họ thuộc Đảng nào.

Trong cuộc thăm dò mới cho biết:

– 56% nghĩ rằng bằng chứng chống lại ông Trump trong phiên tòa là Mạnh mẻ
– 37%  cho rằng bằng chứng là Yếu kém.

Việc xem xét kỹ hơn các đảng phái chính trị tương ứng với những người được hỏi, cũng cho thấy, sự chia rẽ quá rõ ràng qua Đảng phái.
– hầu hết những người trả lời xác định là đảng viên Đảng Dân chủ cho biết, họ tin bằng chứng trong phiên tòa là mạnh mẽ,
– so với một số ít người được hỏi tự nhận là đảng viên Cộng hòa cũng nói như vậy.

– 77% trong số những người được hỏi cũng nói, họ tin rằng các mối quan hệ đảng phái đóng một vai trò chủ yếu  trong cách các Thượng Nghị Sĩ bỏ phiếu.
– 23% trong số những người được hỏi cho biết, họ nghĩ các thượng nghị sĩ bỏ phiếu dựa trên các dữ kiện được trình bày.

Cuộc thăm dò cho biết, những người trả lời xác định là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tin tưởng vào “số lượng gần như bằng nhau” mà “các Thượng Nghị Sĩ đã bỏ phiếu dựa trên chính trị.”

Cuộc thăm dò được thực hiện bằng cách xử dụng KnowledgePanel, được Ipsos mô tả là “bảng điều khiển dựa trên xác suất trực tuyến lớn nhất và được thiết lập tốt nhất, đại diện cho dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ “.

Công ty nghiên cứu thị trường cho biết dữ liệu được thực hiện bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh và dữ liệu “có trọng số để điều chỉnh theo giới tính, theo độ tuổi, chủng tộc, dân tộc, giáo dục, khu vực điều tra dân số, tình trạng đô thị, thu nhập hộ gia đình và nhận dạng đảng phái.

“Biên độ sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 4,8 điểm phần trăm ở mức độ tin cậy 95%, đối với kết quả dựa trên toàn bộ mẫu người lớn”, công ty cho biết thêm. “Biên độ sai số lấy mẫu có tính đến hiệu ứng thiết kế, là 1,34.”

( Nguồn: The Hill / by Aris Folley )