Tổng thống Biden cho biết sắp có quyết định quan trọng về covid-19

Ngày 22 tháng 07 năm 2021             —–

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã thực hiện bước tiến lớn nhất trong việc trở lại cuộc sống bình thường vào tháng 5, khi thông báo những người được tiêm chủng đầy đủ không còn phải đeo khẩu trang hoặc thực hành cách xa xã hội ở nơi công cộng.

Slide 1 of 5: The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) made the biggest stride towards returning to normal life in May when it announced that fully vaccinated people no longer had to wear masks or practice social distancing in public. But since then, the trajectory of the pandemic has changed as new infections continue to increase across the U.S.—especially among the unvaccinated. The fresh set of outbreaks has ignited a debate about the appropriate course of action to keep the public safe on the local level, with some cities even reviving mask requirements. But at a town hall hosted by CNN on July 21, President Joe Biden said that a major national COVID mandate would be coming soon to address the recent surge and protect a vulnerable part of the population. Read on to see what change you can expect to see in the next few weeks.RELATED: The Riskiest Things You're Doing After You're Vaccinated, CDC Says.

©    Provided by Best Life

Nhưng kể từ đó, quỹ đạo của đại dịch đã thay đổi khi các ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng trên khắp Hoa Kỳ – đặc biệt là ở những người chưa được tiêm chủng. Một loạt các đợt bùng phát mới đã gây ra một cuộc tranh luận về cách hành động thích hợp để giữ an toàn cho công chúng ở cấp địa phương, với một số thành phố, thậm chí còn khôi phục các yêu cầu về mặt nạ.

Nhưng tại Tòa thị chính do CNN tổ chức vào ngày 21 tháng 7, Tổng thống Joe Biden nói, một ủy quyền quốc gia COVID lớn sẽ sớm ra mắt để giải quyết sự gia tăng dịch bịnh gần đây và bảo vệ một phần dân cư dễ bị tổn thương.

( Nguồn: Best Life / by Zachary Mack )