Trump đệ trình để chặn Ủy-ban điều tra ngày 6 tháng 1 và bị từ chối chỉ sau hai giờ

Ngày 08 tháng 11 năm 2021              ——

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn yêu cầu khẩn cấp vào ngày thứ Hai, để ngăn chặn Cơ quan Lưu trữ Quốc gia gửi hồ sơ nhạy cảm của Tòa bạch ốc cho các nhà điều tra của Ủy-ban vào ngày 6 tháng 1.

Trong vòng hai giờ, sau khi xem xét hồ sơ, District Judge, Tanya Chutkan đã bát bỏ yêu cầu, cho rằng yêu cầu này là sai sót về mặt pháp lý và “quá sớm, trước thời gian thông thường”.

District Judge, Tanya Chutkan trước đó, đã xem xét một yêu cầu do Trump đệ trình để ngăn Quốc hội điều tra hồ sơ Tòa-bạch-ốc của ông. Sau khi Tổng thống Joe Biden từ chối khẳng định đặc quyền điều hành để ngăn chặn thông tin, qua nhóm pháp lý của Trump đã đệ đơn yêu cầu.

©    Provided by Washington Examiner

Yêu cầu thứ hai, được đệ trình bởi luật sư của Trump, Jesse Binnall yêu cầu District Judge chấp thuận một “thời gian hành chính” của phán quyết trước khi bà ban hành nó. Việc nộp đơn này là một nỗ lực của luật sư Binnall để cho phép Trump có cơ hội kháng cáo quyết định của District Judge, Tanya Chutkan, trước khi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đáp ứng yêu cầu của Quốc hội về tài liệu vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 11.

Luật sư Binnall viết: ” Vụ việc này nên được quyết định sau khi xem xét kỹ lưỡng, nhưng lại nhanh chóng theo quy trình xem xét tư pháp của Hoa Kỳ, cả trước Tòa án này và khi kháng cáo, không phải bằng một cuộc chạy đua với đồng hồ ” luật sư Binnall viết.

Thẩm phán Chutkan, trong quyết định ngắn gọn hôm thứ Hai, cho biết, bà sẽ xem xét yêu cầu chậm lại của luật sư Binnall sau khi bà đưa ra phán quyết, mà bà nói sẽ đến “nhanh chóng”.

♦   Trump kêu gọi thẩm phán làm chậm quyền truy cập hồ sơ của Ủy-ban điều tra ngày 6 tháng 1

Tuy nhiên, Thẩm phán Chutkan cũng lưu ý rằng các quy tắc liên bang chỉ cho phép ở lại “Trong khi một kháng cáo đang chờ xử lý”.

Thẩm phán Chutkan đã nghe thấy những tranh luận về vụ kiện của Trump vào tuần trước và nói, bà sẽ nhanh chóng đưa ra phán quyết theo yêu cầu. District Judge đã đặt câu hỏi về yêu cầu của Trump, lưu ý rằng cả Quốc hội và Tòa bạch ốc hiện tại đều “hòa hợp” về quyết định Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đáp ứng yêu cầu của Quốc hội về tài liệu cho họ.

Bà Thẩm phán cũng tuyên bố, ông Trump, với tư cách là một cựu tổng thống, không còn có quyền đối với Cơ quan Lập pháp hoặc Hành pháp.

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết, họ sẽ đáp ứng yêu cầu của Quốc hội về thông tin trước thứ Sáu, ngày 12 tháng 11, trừ khi có sự can thiệp của tòa án. Yêu cầu này bao gồm việc công bố 1600 tài liệu của Tòa bạch ốc được xác định là có liên quan đến cuộc điều tra ngày 6 tháng 1.

( Nguồn: Washington Examiner / by Christopher Hutton )