Ngày 30/4/1975: đối với dân tộc Việt Nam và đối với đảng CSVN

Ngày 30 tháng 4 năm 2013   –   

Mỗi năm, ngày 30/4/1975  nhắc nhở chúng ta nhớ lại những biến cố đã xảy ra tại miền Nam VN vào ngày nầy và những năm sau đó nhân dân VN sống dưới chế độ CS- mệnh danh  “không có gì quý hơn độc lập và tự do” .  

Chúng ta nên minh xác lại ý nghĩa của ngày 30  tháng 4 năm 1975 đối với dân tộc Việt Nam và ngày 30 tháng 4 năm 1975  đối với đảng CSVN

Đối với dân tộc Việt Nam 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày ” Vật đổi sao dời” . Người dân VN thức tỉnh và thấy rỏ bộ mặt thật của đảng CSVN – hiện nguyên hình – sự giả dối, lường gạt trắng trợn của tập đoàn buôn dân bán nước với khẩu hiệu “không có gì quý hơn Độc lập và tự do”.  

Thật mỉa mai – phải gọi chế độ hiện tại của VN là chế độ “không có gì quý hơn độc lập và tự do ” – chế độ bị người dân chế riểu và suy diển với cái ý nghĩa trái ngược lại. 

Cái gọi “Độc lập và Tự do” ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

Là  sinh hoạt hàng ngày, đi đứng, ăn nói…. ngay cả sự suy nghĩ….. tất cả điều bị kiểm soát.

 Là Kiểm kê tài sản…. đổi tiền…. thực phẩm theo hộ khẩu…. mọi di chuyển phải trình báo….

Những người giàu, những người có chút của ăn của để, tài sản của họ bị cướp sạch sẻ…. bi đuổi ra khỏi nhà, phải rời khỏi thành phố, đi lên vùng rừng núi tự túc mà sống, với danh nghĩa đi vùng kinh tế mới lập nghiệp…. 

Chế độ  “không có gì quý hơn Độc lập và Tự do” , lúc bấy giờ, được bảo vệ bởi một đoàn quân ô hợp không có kỷ cương, không có luật pháp – phải nói là ”Kiêu binh” – được gọi là quân đội nhân dân, quân đội giải phóng Miền Nam.!!!…. 

Quân đội nhân dân, không giúp dân, lại làm cái công việc đàn áp, xem nhân dân miền Naṃ như là ngụy quân, ngụy quyền.

Quân đội giải phóng miền Nam lại đi giải phóng người dân miền Nam đang sống trong chế độ tự do, cơm no áo ấm … trở thành người mất nhà, mất hết tài sản … ăn độn, ăn đói… mặc rách, sống lây lất trên đường phố … giải phóng một xã hội có an ninh, có trật tự … thành một xã hội bất ổn, nghèo đói !!!.     

Tinh thần Hòa giải, hoà hợp giửa hai miền, mà cái chế độ  “không có gì quý hơn Độc lập và Tự do” trước đây đã rêu rao, không có nghĩa , Nam Bắc là anh em một nhà, cùng chủng tộc mà có nghĩa – nhân dân miền Nam và chính quyền miền Nam là kẻ thù, cần phải diệt cho bằng hết.  

Đầy ải, giam giử quân dân cán chính của chính phủ VNCH – trong những trại tù ở vùng rừng sâu nước độc – có cái tên hoa mỹ “Trại cải tạo” – để chết dần chết mòn trong đói rét, bênh tật, may mắn thoát chết, trở về gia đình với một thân tàn ma dại.    

Hơn 1 triệu người Việt tị nạn CS – Mỗi năm ngày ngày 30 tháng 4 là ngày đau buồn, ngày quốc hận, ngày đã phải xa quê hương, sống lưu lạc xứ người, ngày không chấp nhận sống dưới chế độ CS.

 Đối với Đảng CSVN– 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

– không là ngày Đảng CSVNăn mừng: thống nhứt đất nước.

không là ngày Đảng CSVN vinh danh chiến thắng Mỹ Ngụy ở miền Nam VN, đem lại tự do, cơm no áo ấm cho dân miền Nam nói riêng và nhân dân VN nói chung

– Không là ngày Đảng CSVN ca tụng đã trường kỳ chống giặc ngoại xâm để đánh đổi lấy cái ngày “không có gì quý hơn độc lập và tự do”.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, thực sự:

là ngày đánh dấu cho cuộc đổi đời của dân tộc VN. Đảng CSVN muốn xóa sạch nguồn gốc, những định lệ của Tổ tiên mà Ông cha đã gầy dựng, bảo vệ  và lưu truyền lại đời đời cho con cháu

là ngày ” VN bắt đầu lệ thuộc Trung Cộng và trong tương lai VN có thể là một tỉnh lẻ ở cực Nam của Trung Cộng”,  

Trước năm 1975,, trong cuộc chiến giửa Nam và Bắc, Đảng CSVN đã nhận viện trợ một cách vô hạn định từ Trung cộng về tiếp liệu cũng như vũ khí – cho phép nhiều Tiểu đoàn Trung cộng đồn trú dọc biên giới VN để bảo vệ chế độ CSVN – trong khi đó Bắc Việt đưa hết sư đoàn ‘sinh Bắc tử Nam” nầy đến sư đoàn ‘sinh Bắc tử Nam” khác vào Nam qua đường mòn Hố Chí Minh. 

Một miền Bắc đã lệ thuộc, vẩn chưa thỏa mản, đảng CSVN muốn thống nhứt cả hai miền Nam Bắc, giao trọn VN cho Trung Cộng – Với giả tâm theo gương Lê Chiêu Thống bán nước, đảng CSVN bất chấp những điều kiện TC đưa ra, chỉ để đạt mục dích là  chiến thắng miền Nam VN: đồng ý cắt những phần đất cực Bắc chạy dọc theo biên giới giửa hai quốc gia, đồng ý mất: đảo Hoàng sa và một số đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường sa ở biển Đông..  

Việt Nam có như ngày hôm nay, có tên trên bản đồ thế giới là do tổ tiên, cha ông đã hy sinh không biết bao nhiêu xương và máu gầy dựng – con cháu hảnh diện là một dân tộc kiêu hùng dựng nước và giử nước – phút chốc bị những đỉnh cao trí tuệ trong tập đoàn Đảng CSVN đem nước VN, đem dân tộc VN bán cho kẻ thù truyền kiếp phương Bấc là Trung cộng. 

Đã 38 năm, sau khi thống nhứt hai miền Nam Bắc, Cộng sản VN đã không kiến thiết lại đất nươc, làm cho VN trở thành một quốc gia độc lập, phú cường để người dân sống trong tự do no ấm ít ra cũng như chế độ tự do, dân chủ của miền Nam VN trước năm 1975 ?  Ngược lại đã làm cho VN suy yếu về mặc chính trị, kinh tế, lệ thuộc Trung Cộng, người dân vẩn tiếp tục sống trong nghèo đói, quyền tự do căn bản của con người bị tước đoạt.  

Một trang sử mới bắt đầu ngày 30/04/1975 – Đảng CSVN đã dùng Xương trắng của người dân Việt trải dài từ Ải Nam Quan đến mủi Cà Mau – không là trang sử vẻ vang, không là trang sử hảnh diện cho dân tộc mà là trang sử đen tối nhứt, trang sử ô nhục nhứt trong lịch sử VN.  

Sau nầy lật đến trang sử ngày hôm nay, con cháu của chúng ta sẻ cảm thấy xấu hổ, tủi nhục cho một dân tộc kiêu hùng, dựng nước và giử nước.  

PHẠM VĂN THÔNG