Sấm Trạng Trình

( 24/01/2013 )

Selection_006[1]

Trạng Trình

Thời gian và thế sự xoay vần

— Chuột sa chỉnh gạo nằm chơi (2008)

— Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra (2009)

— Hùm gầm khắp nẽo gần xa (2010)

— Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời (2011)

— Rồng bay năm vẽ sáng ngời (2012)

Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng (2013)

— Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng (2014)

— Cha con dòng họ thầy tăng hết thời

— Chín con rồng lộn khắp nơi

— Nhện giăng lưới gạch dại thời mắc mưu

— Lời truyền để lại bấy nhiêu

— Phương đoài giặc đã đến chiều bại vong

— Hậu sinh thuộc lấy làm lòng

— Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình.

Trạng Trình NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491 – 1585  – Quanlambao )

 

Lạm bàn.

Những lời tiên tri trong bài thơ của ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách đây hơn 500 năm ( 1491 – 2013 ) có ứng nghiệm vào cái không gian và thời gian hiện tại của nước Việt Nam hay không ?

Bài thơ lục bát gôm có 14 câu. chúng ta thấy có sự trùng hợp trong mỗi câu.

câu 1 bắt đầu là năm Tý con giáp thứ nhứt của 12 con giáp – ứng vào năm 2008

Câu 2  là năm Sửu  – con Trâu – ứng vào năm 2009

Câu 3  là năm Dần  – con Cọp – ứng vào năm 2010

Câu 4  là năm Mẹo – con Mèo – ứng vào năm 2011

Câu 5  là năm Thìn – con Rồng – ứng vào năm 2012

Câu 6  là năm Tị    – con Rắn – ứng vào năm 2013

Câu 7  là năm Ngọ   – con Ngựa – ứng vào năm 2014

Nêu linh nghiệm, năm nay 2013 là năm Tị, trong nội bộ của đảng CSVN sẻ có nhiều biến động giửa các phe phái – phe theo Tây phương và phe theo Trung cộng, làm cho chế độ sụp đổ, nhân dân VN nổi dậy lật đổ thể chế CSVN vào năm Ngọ – 2014. 

Câu 8 nói đến tập đoàn lảnh đạo hiện tại của Trung cộng đứng đầu là Tập Cẩn Bình

Câu 9 : ” chín con Rồng lộn khắp nơi” có phải nói đến đường lưởi bò gồm có 9 đoạn mà TC tự vẻ thiêm vào bản đồ của Trung quốc gồm có đường lưởi bò ở biển Đông .

Bản đô của Trung quôc tư nhà Thanh trở  vềcác triêu đại xa xưa và cho đên khi nhà Thanh bị Hông quân của Mao Trạch Đông lật đổ, châm dưt chế độ phong kíên và Trung quôc trỡ thành qúôc gia Cộng sản ngày nay, cực Nam của bản đồ Trung quôc chỉ đên đảo Hải Nam.

+ Bản đồ TC trên bản đồ cổ của các nước Tây phương không có đường lưởi bò ở biển Đông.

+ Bản đồ Việt Nam trên bản đồ cổ của các nước Tây phương có hai quần đảo ở biển Đông thuộc lảnh thổ  Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa.

Câu 10 ám chỉ đường lưởi bò như mạng lưới nhện giăng mắc ở biển Đông trói buộc tập đoàn CSTQ của Tập Cân Bình vào con đường cùng – một cường quốc cô đơn, không có đồng minh.

Câu 12 Phương đoài giặc đã đến chiều bại vong” – phương đoài là phương Tây, hướng Tây, ám chỉ các nước Tây phương gồm có Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ ( Anh, Pháp, Đức, Nga…. Úc, Nhật, Philippines…..   )  –  ” giặc đã đến … ” giặc là ám chỉ Trung cộng là ‘giặc đỏ’ đã đến ngày bị tiêu diệt.

Câu 14Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình” –   chử “đường trong” là nói về phương Nam, còn phương Bắc là “đường ngoài “. Trong Lịch sử Việt Nam, thời Trịnh, Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn ở đàng trong hay đường trong ( thuộc miền Nam  ). còn chúa Trịnh ở đàng ngoài hay đường ngoài ( thuộc miền Bắc ) . Câu 14 khuyên VN ở phương Nam phải khôn ngoan chọn đồng minh giửa Tự do và Cộng sản, để bảo vệ một nước VN trọn vẹn lảnh thổ và một chính phủ của dân và vì dân.

Hy vọng những lơi tiên tri của ông Trạng Trình là sự thật, ưng nghiệm vào thơi điểm hiện tại.

PVT