TRĂN TRỐI

Ngày 09 tháng 11 năm 2015

TRĂN TRỐI

Tác giả Trần Trung Đạo

[ LTW. Hình ảnh một người vợ đau khổ, một ngươi mẹ đáng thương mòn mỏi trông chồng trở về và nuôi con trong cảnh nghèo đói. Người cha đi đău ?, người chồng ở đâu ? ]

Nếu mai mốt, Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm căn láng nhỏ bên sông
Nơi Mẹ sống trong chuổi ngày hiu quạnh
Nặng oằn vai một nổi nhớ chồng

Nếu mai mốt, Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm chiếc ghe nhỏ đang neo
Đời mẹ đó kiếp con tầm lận đận
Sớm đầu non, đêm cuối bể, thân nghèo

 Nếu mai mốt, Ba có về thăm lại
Con trao dùm chiếc nhẩn cưới cho Ba
Mẹ vẩn giử chắc chiu trong kỷ niệm
Trăng vẩn tròn như dạo mới chia xa

Nếu mai mốt, Ba có về thăm lại
Con nhắc chừng, Ba dựng bức tường nghiêng
Nhà không vách nên bốn mùa mưa tạt
Thiếu tay Ba, đông cũng lạnh thiêm nhiều

Nếu mai mốt, Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm tảng đá nhỏ trong sân
Nơi Mẹ đứng trong mỗi chiều thu lá rụng
Mắt rong chờ một bóng dáng quen thân

Nếu mai mốt, Ba có về thăm lại
Con trao dùm chiếc nhẩn cưới cho Ba
Tay Mẹ yếu nên đường kim chỉ vụng
con chim gầy đậu dưới gốc cây khô

Trần Trung Đạo