‘Đô thị VN phát triển theo phong trào’

( BBC –   thư năm, 31 tháng 1, 2013 ) —

111111143349_nguyenn_thanh_nghi_304x171_nguyenthanhnghi.net_nocredit[1]

Ông Nguyễn Thanh Nghị tôt nghiệp ngành kiên trúc tại Hoa Kỳ

Trả lơi phỏng vân báo Việt Nam, Thứtrưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cam kêt “sẽ lập lại trật tự trong phát triển đô thị” sau giai đoạn “tự phát”.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, ngươi giữ chưc Ủy viên dự khuyêt Trung ương Đảng đã nói vê đô thị hóa như một xu thếtât yêu trong quá trình phát triển của mỗi quôc gia.

Nhưng theo ông, dù Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phát triển đô thị gắn liền với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, sô lượng đô thị
tăng lên nhưng chất lượng chưa được quan tâm đúng mức.

Trả lơi Bâm Báo Xây Dựng hôm 30/1/2013 ông nói:

“Phát triển đô thị còn tự phát, phong trào, không theo quy hoạch và kế hoạch. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không đồng bộ và quá tải.”

“Công tác quy hoạch giao thông và chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông tại các đô thị vẫn còn thấp dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra ngày càng nghiêm trọng…”

“Con ngươi là trung tâm”

Ngoài ra, ông cho rằng hệ thống đô thị Việt Nam cũng đang phải đối diện với những thách thức mới nảy sinh do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

“Định hướng của Việt Nam trong thời gian tới là phát triển đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị bền vững, đô thị cân bằng, đô thị thông minh… mà ở đó con người là trung tâm của sự phát triển.”

Thư trưởng Nguyễn Thanh Nghị

Vềtrách nhiệm của Nhà nươc, Thứ trưởng Nghị cũng phê phán:

“Công tác quy hoạch còn thiếu, chậm và có chất lượng chưa tốt so với yêu cầu phát triển, thiếu kế hoạch cho phát triển đô thị.”

Ông cũng cho rằng ở Việt Nam những năm qua, “đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ. Năng lực quản lý phát triển đô thị chưa theo kịp đòi hỏi của thực tế” trong ngành phát triển đô thị.”

Nay, ông Nguyễn Thanh Nghị cho hay:

“Đô thị sẽ được phát triển theo quy hoạch và kế hoạch nhằm khắc phục tình trạng phát triển tự phát, phong trào, khai thác tài nguyên đất không hiệu quả và những tồn tại của đô thị hiện nay.”

Triêt lý phát triển đô thị của Việt Nam, theo ông là đặt con ngươi vào “trung tâm của sự phát triển”.

Bài trả lời phỏng vấn của ông Nghị xuất hiện trong dịp Bộ Xây dựng thực hiện Đề án 1961 của Chính phủ về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 – 2015” và “Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020”.

Đây là hai đề án đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 13/9/2012, theo các báo Việt Nam.

Tuy nhiên, bài báo không nói rõ việc phát triển đô thị tại Việt Nam sẽ được tiên hành ra sao khi một sốdự án thường gây ra tranh châp đât tơi mưc bạo lực.

Vào tháng 1/2011, vào kỳ Đại hội Đảng XI, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Hiệu Trưởng Đại Học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh, được bâu vào Ban Châp hành Trung ương Đảng, thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Là Bâm con trai lơn của Thủ tương Chính phủ Nguyễn Tân Dũng, ông đã tôt nghiệp ngành kiên trúc tại Hoa Kỳ.