Còn nhận ra tôi không ?

Ngày 24 tháng 11 năm 2015

LTW  –  ”Còn nhận ra tôi không” bài thơ của Trần Trung Đạo, ghi lại hình ảnh xa xưa của thành phố Baria – con đường, hàng cây, giờ tan học… chỉ cách đây hơn 40 năm, kể từ năm 1975, có gì gọi là xa xưa, nhưng nó có vẻ như cách đây hàng mấy trăm năm.

Có còn nhận ra tôi không
Hởi những giọt cà phê đen
Ly rượu đắng cho môi đời bớt nhạt
Khói thuốc bay như mây trời phiêu bạt

Trên con đường nay đã đổi thay tên
Có còn nhận ra tôi không
Hởi bè bạn anh em
Ai còn sống ai đã chết

Ai ở lại lao đao, ai phương trời biền biệt
Giờ chia tay sao chẳng hẹn quay về

Ai còn nhận ra tôi không
Hởi ghế đá công viên
Những mái lá che tôi thời mưa nắng
Từ nơi đấy trong đêm dài yên lặng

Tôi ngồi nghe sông núi gọi tên mình
Có còn nhận ra tôi không
Hay tại chính tôi quên

Tác giả Trần Trung Đạo