Câu hỏi của thời gian

Ngày 04 tháng 01 năm 2016    ( posted )

Anh hỏi em sông dài chia máy nhánh
Mà thương thầm ”con cá lội biệt tâm”
Cơn bảo rớt đêm hôm qua còn sót lại
Tiếng nguyệt cầm thao thức mãi dư âm

Anh hỏi em đường tình phân mấy ngả
Mà đi hoài sao chẳng thấy được nhau
Con phố nhỏ ngày xưa mình đi học
Còn đâu đây hương củ mối tình đầu

Anh hỏi em chiếc cầu xưa mấy nhịp
Sao thuyền đi không thấy nhớ quay về
Cá về đồng quẩy theo mùa nước lớn
Điên điển vàng dờn dợn bến sông quê

Anh hỏi em dòng đời bao nhiêu mặt
Vừa quay lưng đen trắng đổi thay rồi
Tiếng dế gáy râm ran mùa gặt mới
Gốc rạ vàng còn bông lúa nào rơi?

Anh hỏi em mưa đầu mùa mấy hạt
Hạt nào rơi trên má hóp vai gầy
Mắt ai ước anh ngở rằng em khóc
Hiu hắt lòng nhớ thuở gió heo may

Ta hỏi nhau mắt buồn lặng lẻ
Dâu bể đời người biết kể ai nghe
Tình yêu đầu em giử dùm anh nhé
Áo thời gian muôn thuở chẳng quay về

Nguyễn An Bình