Câu nói đùa của Thượng nghị sỷ McCain.

̣( February 4, 2013 )  —

proxy[1]

Tuẩn lể vừa qua, Iran đả thành công phóng một vệ tinh lên không gian có mang theo một con khỉ và trở về trái đất an toàn. Thượng nghị sỉ John McCain, tiểu bang Arizona, đã nói đùa, người Iran đầu tiên, Tổng thống Mahmoung Ahmadinejad, đi vào không gian ?

Dân biểu Justin Amash, đảng Cộng Hòa Michigan, chỉ trích ông McCain là kỳ thị (racist), đã ám chỉ và phỉ báng ông Mahmoung Ahmadinejad là con khỉ, không nên dùng bất cứ lời lẻ nào để đùa giởn như thế.

( Theo Washington Post )