Khi thầy dạy toán làm thơ

Ngày 26 tháng 03 năm 2016

[ LTW : Bài thơ mộc mạc, chử dùng không trau chuốt, gợi nhớ lại trường xưa, thầy củ và những bạn bẻ ” nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi ” nói theo câu thơ diển tả hoạc trò của minh, nhà thơ Tú Xương. ]

Có một lần thầy dạy toán làm thơ
Bái thơ ấy bây giờ đang dang dở
Những câu thơ với ý tình bở ngở
Còn khô khan như môn toán của thầy

Trong bài thơ, thầy cộng gió với mây
Bằng công thức tính ”cô tang” của gốc
L
á thu rơi bây vào trong lớp học
Thầy bảo rằng ”lá có lực hướng tâm”

Rồi một lần mưa nhè nhẹ buâng khuâng
Thầy ngẩu hứng đọc câu thơ thầy viết
‘Giọt mưa rơi dọc ngang bay bất chợt
Radian cầu vòng là một con số Pi”

Em đọc thơ thầy viết giửa mùa đông
không thấy lạnh, chỉ là cay khóe mắt
Một đời thầy bao nổi niềm chân thật
Nên ngân vang theo năm tháng cuộc đời

Theo dòng đời vội vả có ai quên?
Nơi trường xưa Ba gia mùa thu ấy
Câu thơ ngủ yên, còn thầy vẩn thức
Bài toán cuộc đời hành trang cho em

Tác giả: Đổ Tấn Huy