Năm 2013: tốt hay xấu cho bốn nhà lảnh đạo CSVN

Ngày 10 / 02 / 2013 (  mùng một, tháng giêng, năm Quý Tị )  —   

Năm mơi đên, năm Quý Tị (2013), thử xủ một quẻ cho bôn nhà lảnh đạo đương nhiệm của Đảng CSVN.

Lê Phú Trọng               Lảnh đạo Dảng – nhà nươc CSVN

Trương Tân Sang         Chủ tịch nhà nươc CSVN

Nguyễn Tân Dũng       Thủ Tương chính phủ CSVN

Nguyễn Sinh Hùng      Chủ tịch Quôc hội CSVN

Năm Quý Tị (2013) là năm Tôt hay năm Xâu cho bôn nhân vật trên.

Muôn biêt năm hiện tại tôt hay xâu, so sánh Can tuổi và Can năm vận (năm hiện tại) theo thuyêt ngủ hành: Mộc, Hỏa, Thổ, kim, Thủy.

1.   Lê Phú Trọng  sinh ngày 14/04/1944  theo Âm lịch là ngày 22 tháng 3 năm Giáp Thân (1944).   Ông Trọng thuộc tuổi Giáp Thân. mạng thủy.                       

         Can tuổi              Giáp    thuộc hành     Mộc

         Can năm vận     Quý      thuộc hanh    Thủy    

Theo thuyêt Ngủ hành tương Sinh và tương Khăc   Thủy  sinh  Mộc

Năm Quý Tị là năm Tôt cho ông Trọng. mọi việc điêu hạnh thông theo áp đặt của Đảng CSVN chưc vụ lảnh đạo Đảng-nhà nươc CSVN không bị lung lay, mặc dù có ngươi dòm ngó.

2Trương Tấn Sang  sinh ngày 21/01/1949  theo Âm lịch là ngày 23 tháng chạp (12) năm Mậu Tý (1948).   Ông Sang thuộc tuổi Mậu Tý , không phải tuổi Kỷ Sửu (1949).                  

          Can tuổi            Mậu     thuộc hành     Thổ

          Can năm vận      Quý       thuộc hành     Thủy    

Theo thuyêt Ngủ hành tương Sinh và tương Khăc  Thổ  Khắc Thủy

Năm Quý Tị là năm Xâu cho ông Sang. Mậu là dương thổ, đât thịt, dât nẻ nhưng không có thể xây những con đập, đăp những con đê kiên cố như bê tông, côt săt để ngăn dòng nươc lủ lụt cuôn cuộn chảy xiêt. Dân chúng không ủng hộ vì những công việc làm hiện tại của ông không thiêt thực mà dân chúng mong muôn – mặc dù ông có nói về chống tham nhủng. Ông hảy mạnh tay diệt tập đoàn tham nhủng từ trung ương (the top) đến hạ tầng cơ sở xả ấp (the bottom), những “Cộng Quan” hối mại quyền thế.

Ông có sợ “bứt dây động rừng” không ? .

3Nguyễn Sinh Hng  sinh ngày 18/01/1946  theo Âm lịch là ngày 16 tháng chạp(12) năm Ất Dậu (1945). Ông Hùng thuộc tuổi Ất Dậu, không phải tuổi Giáp Thân (1946)                    

          Can tuổi                  Ât        thuộc hành     Mộc

          Can năm vận        Quý     thuộc hành     Thủy    

Theo thuyêt Ngủ hành tương Sinh và tương Khắc  Thủy  Sinh  Mộc

Năm Quý Tị  là năm Tôt cho ông Hùng, không biêt công việc tu chỉnh Hiên pháp – luật thu hôi nhà đât …..    luật biểu tình… luật báo chí …. mà ngươi dân ở trong nươc cũng như các nươc tự do trên thế giơi mong đợi như thê nào hay dậm chưn tại chổ ?

Là năm Tôt, ông có làm theo Thiên ý – hay làm theo chỉ đạo của Đảng và nhà nươc ? chúng ta chờ xem và hy vọng những mơ ước tốt đẹp cho năm mới sẻ trở thành sự thật

4Nguyễn Tấn Dũng  sinh ngày 17/11/1949  theo Âm lịch là ngày 27 tháng chín (09) năm Kỷ Sửu (1949).   Ông Dũng thuộc tuổi Kỳ Sửu.

         Can tuổi                 Kỷ        thuộc hành    Thổ

         Can năm vận       Quý      thuộc hành   Thủy    

Theo thuyêt Ngủ hành tương Sinh và tương Khăc  Thổ  Khắc Thủy

Ông Dũng, giông như ông Sang, năm Quý Tị  là năm xúi quẩy, có những biên động vê đôi nội cũng như đôi ngoại mà ông phải đương đâu.

Can “Kỷ” thuộc âm thổ, đât ruộng ,đât sình lây không có khả năng ngăn dòng nươc – giòng nươc lủ đòi hỏi quyên tự do căn bản của con ngươi: tự do ngôn luận… tự do báo chí… tự do biểu tình chông Trung cộng (TC) ngang ngược lấn chiếm biển đảo…  quyền bảo vệ lảnh thổ, lảnh hải …

Cái quyên bảo vệ đất nước không độc quyền dành riêng cho Đảng và nhà nước CSVN.  

Dân chúng biểu tình phản đôi TC đánh chiêm Hoàng sa và một vài hải đảo ở Trương sa, bị công an đàn áp dã man và băt bỏ tù. Tàu tuân duyên TC đã ngang ngược vào hải phận VN băt tàu cá VN – ngụy tạo lý do đã  bât hợp pháp vào hải phận của TC –  tịch thu tàu, ngư cụ, băt bỏ tù, đòi tiên chuộc mơi thả vê nươc.

Tàu TC cố ý đụng chìm tàu cá nhỏ bé cuả VN nhiêu lân. Dân ngư phủ câu cưu, chính quyên CSVN không giúp đở mà phơt  lơ  như  không có chuyệ gì xảy ra. Biêt rỏ thủ phạm là tàu cá – tàu tuân duyên TC, báo chí trong nươc tiêp tay chínnh phủ nói là tàu lạ.

Chính phủ CSVN không có một hành động cưng răn để bảo vệ lảnh hải. nêu có chỉ qua những câu phản đôi ngoại giao sáo ngử, vô nghỉa. Tàu đánh băt cá TC ra vào hoạt động tự do trong vùng biển VN, không nghe thây tàu tuân duyên, máy bay kiểm soát không phận, hải phận của chính phủ CSVN xuât hiện và không biêt đang hoạt động ở đâu ? 

Hiện đại hóa tàu chiên, tàu ngâm, máy bay, vủ khí …cho quân binh chủng Hải, Lục, Không quân để làm gì ? Chẳng lẻ chỉ để dùng biểu diển trong những ngày lể kỷ niệm chiên thăng Mỹ ngụy, thông nhưt đât nươc hay ăn mưng ngày 30/04/1975  lệ thuộc Trung Cộng

Những hợp đông khai thác quặng mỏ bât bình đẳng ký vơi Trung cộng (mỏ Bauxit.. ) họ có quyên đem ngươi Trung quôc qua VN làm việc, không mươn nhân công VN.  Xem khu khai thác quặng mỏ như một vùng tự trị, họ tổ chưc đơn vị riêng để bảo vệ, trang bị vũ khí như quân đội. Chính quyên địa phương VN không có quyên can thiệp và dân chúng cũng không được phép đên gân.

Có bao nhiêu vùng tự trị như khu khai thác quặng mỏ Bauxit ở VN ?

Thật là khó hiểu những con ngươi đỉnh cao trí tuệ trong hàng ngủ lảnh đạo của Đảng CSVN. Họ, có lẻ cho răng trí thông minh của họ, đã vươt xa trí thông minh của mọi ngươi, vượt trên chín tưng trơi và băt tay  vơi Thượng Đế.

Các ngài không nên quá Vui mưng vì là năm Tôt hay quả lo lăng là năm  Xẩu. Xâu Tôt là tùy thuộc vào chúng ta, qua hành động, năm Xâu có thể trở thành Tôt và năm Tôt có thể trở thành tôt hơn hay trở thành Xâu và xâu tệ.

Năm Quý Tị  là năm xâu cho ông Sang và ông Dũng, nhưng có cách để hóa giải thành năm Tôt. Hai ông hảy làm theo câu nói của Đảng CSVN “Cán bộ là đây tơ nhân dân”, hảy thuận theo “Thiên ý” và đưng quên “ý dân là ý trơi”.

Còn ông Trọng và ông Hùng cũng nên cẩn thận. Là năm Tôt không có nghĩa làm gì cũng tôt, nêu hai ông tự cho mình “là cha mẹ của dân” , bảo đảm năm Quý Tị sẻ là năm không chỉ xâu mà còn biên thành năm ngủ quỷ.

Phạm Văn Thông.