FDA cấp phép Vắc-xin Pfizer cho Trẻ nhỏ

Ngày 29 tháng 10 năm 2021                  —– Vắc-xin Covid-19 của Pfizer Inc. và BioNTech SE đã được phép xử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi, là mũi tiêm đầu tiên mà các cơ quan quản lý y-tế liên bang đã cho phép chúng ở Hoa Kỳ. Quyết định của Cơ quan Quản-lý Thực-phẩm và ...

Trang Web “Sỉ Quan Trừ Bị XV”

■  Những ý kiến, những lời phê bình hay bài viết gởi đến trang Website nầy, XIN viết bằng Việt Ngử hay Anh Ngử  –  PLEASE POST COMMENT by WRITTING IN VIETNAMESE LANGUAGE or IN ENGLISH LANGUAGE ■ Trang Web là diển đàn chung cho tất cả bài viết, những lập luận và những nhận xét ...