Trang Web “Sỉ Quan Trừ Bị XV”

■  Những ý kiến, những lời phê bình hay bài viết gởi đến trang Website nầy, XIN viết bằng Việt Ngử hay Anh Ngử  –  PLEASE POST COMMENT by WRITTING IN VIETNAMESE LANGUAGE or IN ENGLISH LANGUAGE

■ Trang Web là diển đn chung cho tất cả bài viết, những lập luận và những nhận xét về một sự việc hay một vấn đề là quan điểm riêng của tác giả. Trang web không có ý kiên, không ca tụng cho một cá nhân nào hay tuyên truyên cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cùng  đc và suy ngẩm.

■  Một số bài viết về hai quần đo Hoàng sa và Trường sa – được trich đăng – tác giả là những nhà nghiên cứu, học giả, phóng viên, ở ngoại quốc cũng như ở trong nước – căn cứ vào sử liệu và những biến cố lịch sử đã xảy ra để chứng minh hai quần đo là một phần lảnh thổ của Việt Nam.

Những tác giả hiện tại sống trong chế độ Cộng sản VN, họ được hưởng một phần ân huệ hay một ưu đi nào đó của chế độ, bài viết có nói đến những nhân vật cầm quyền CS đương nhiệm nhưng bài viết có tính cách dân tộc, nói lên một phần sự thật đời sống hàng ngày của người dân, nói lên tình yêu quê hương , luôn luôn tranh đấu cho một lảnh thổ Việt Nam trọn vẹn, không để kẻ thù truyền kiếp phương Bắc: Trung cộng cắt xén, gậm nhắm và chiếm giử từng mảnh vụn.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦      MUSIC    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

■  Nhạc  Trịnh Công Sơn

http://www.taberd75.com/TCS/TCS.htm

■  Nhạc Pháp

http://www.taberd75.com/NhacPhap1/np1.htm

http://www.taberd75.com/NhacPhap2/np2.htm

http://www.taberd75.com/NhacPhap3/np3.htm

■  Nhạc  Lam Phương

http://www.taberd75.com/LamPhuong/LP1.htm