Chân dung Chuck Hagel

Chân dung Chuck Hagel
BBC –  Cập nhật: 04:02 GMT – thứ ba, 8 tháng 1, 2013  Chuck Hagel được cho là người hay nói thẳng Chuck Hagel, người được Tổng thống Barack Obama lựa chọn để làm người đứng đầu Lầu Năm Góc, là một chính khách độc lập hay nói thẳng. Từng là thượng nghị sỹ tiểu ...